งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวพรรณาวดี ชาติทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวพรรณาวดี ชาติทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวพรรณาวดี ชาติทอง
ซอฟต์แวร์ที่สนใจ จัดทำโดย นางสาวพรรณาวดี ชาติทอง รหัส SC1HA B03

2 ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ Illustrator9

3 ความสามารถของ Illustrator

4 ความแตกต่างของโปรแกรม Photoshop
และ Illustrator บางคนสงสัยว่า ในเมื่อมีโปรแกรม Photoshop อยู่แล้ว ทำไมต้องใช้โปรแกรม Illustrator ด้วย คำตอบคือ โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นด้านการตกแต่งแก้ไขรูปภาพ แต่ความสามารถด้านวาดเขียน สร้างลายเส้น ยังไม่ดี หากท่านต้องการสร้างลายเส้น โปรแกรม Illustrator จะเหมาะสมกว่า

5 เหตุผลที่สนใจ โปรแกรม Illustrator เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น สามารถวาดรุปลายเส้นด้วยปากกา ดินสอ หรือพู่กันได้ สามารถทำงานเกี่ยวกับตัวอักษร สัญลักษณ์ต่างๆ โลโก้ การสร้างกราฟ และงานมิติต่างๆ เป็นต้น

6 ประโยชน์ของโปรแกรม Illustrator
สร้างภาพลายเส้น ปรับแต่ง แก้ไข ลายเส้นที่วาด สร้างงานสัญลักษณ์ (โลโก้) ต่างๆ งานเกี่ยวกับตัวอักษร งานทำภาพประกอบหนังสือ (Clip art) สร้างลายเส้นสำหรับใช้ในงานโปรแกรมสามมิติ ปรับแต่งภาพ สี แสงเงา สร้างกราฟ

7 ประเภทของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

8 Start > All Programs > Adobe Illustrator
เริ่มต้นใช้งาน เปิดโปรแกรม Start > All Programs > Adobe Illustrator

9 หน้าตาของโปรแกรม 1 2 3 4 5 6

10 องค์ประกอบ คำอธิบาย 1. แถบเมนู ใช้สำหรับเรียกใช้คำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม 2. กล่องเครื่องมือ เรียกใช้เครื่องมือสร้างภาพ และแก้ไขภาพ 3. พาเลท หน้าต่างย่อยๆ ใช้กำหนดค่าการใช้งานต่างๆ 4. หน้าต่างทำงาน ใช้สำหรับวาดภาพ และสร้างงาน 5. เส้นขอบแสดงผลงาน เป็นเส้นขอบใช้สำหรับแสดงขอบเขตของการแสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์ 6. แถบแสดงสถานะ เป็นแถบใช้สำหรับแสดงขนาดการย่อขยายของการแสดงผลหน้าจอ และแสดงชื่อของเครื่องมือที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน

11 ดาวน์โหลดโปรแกรม

12 ตัวอย่างงานที่วาดด้วยพู่กัน

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวพรรณาวดี ชาติทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google