งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการ คุมกำเนิ ด โอกาส ตั้งครรภ์ ( ใช้ ถูกต้อง ) โอกาส ตั้งครรภ์ ( ใช้ไม่ ถูกต้อง ) หลั่งข้าง นอก 4.0%15-28% หน้า 7 หลัง 7 4.0%15-28% ถุงยาง อนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการ คุมกำเนิ ด โอกาส ตั้งครรภ์ ( ใช้ ถูกต้อง ) โอกาส ตั้งครรภ์ ( ใช้ไม่ ถูกต้อง ) หลั่งข้าง นอก 4.0%15-28% หน้า 7 หลัง 7 4.0%15-28% ถุงยาง อนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิธีการ คุมกำเนิ ด โอกาส ตั้งครรภ์ ( ใช้ ถูกต้อง ) โอกาส ตั้งครรภ์ ( ใช้ไม่ ถูกต้อง ) หลั่งข้าง นอก 4.0%15-28% หน้า 7 หลัง 7 4.0%15-28% ถุงยาง อนามัย 2.0%15% ยา คุมกำเนิ ด 0.3%8%

3 การมีเพศสัมพันธ์เมื่อ ยังไม่พร้อมเป็นสิ่งที่ไม่ แนะนำ เนื่องจากความ เสี่ยงในการตั้งครรภ์ และโรคติดต่อ ที่จะ นำมาสู่ปัญหาสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในภาย หลัง แต่ถ้าด้วยเหตุผล ความจำเป็นอย่างไรก็ แล้วแต่ ที่ต้องมี เพศสัมพันธ์ ควรปฏิบัติ ตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้

4 1. การเริ่มคอร์สกินยาคุมกำเนิดควร ปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง 2. การคุมกำเนิดควรทำควบคู่กันไป ทั้งหญิง ( ยาคุมกำเนิด ) และชาย ( ถุงยางอนามัย ) เพื่อลดความเสี่ยง ในการตั้งครรภ์ กรณีเกิดความ ผิดพลาดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 3. ในกรณีเกิดความผิดพลาดพร้อม กันทั้งสองฝ่าย การใช้ยาคุมฉุกเฉิน เป็นมาตรการต่อมา ซึ่งควรปรึกษา แพทย์ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว 4. ใช้ชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์ใน กรณีเกิดข้อสงสัยว่าตั้งครรภ์หรือไม่


ดาวน์โหลด ppt วิธีการ คุมกำเนิ ด โอกาส ตั้งครรภ์ ( ใช้ ถูกต้อง ) โอกาส ตั้งครรภ์ ( ใช้ไม่ ถูกต้อง ) หลั่งข้าง นอก 4.0%15-28% หน้า 7 หลัง 7 4.0%15-28% ถุงยาง อนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google