งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์
การใส่ภาพและมัลติมิเดียประกอบบนเว็บเพจ นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายถึงพื้นฐานและองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงใน การแสดงภาพบนเว็บเพจได้ บอกถึงคุณสมบัติ และข้อแตกต่างของแต่ละฟอร์แมต ของไฟล์ภาพได้ ใช้ไฟล์ภาพในแต่ละฟอร์แมตได้อย่างเหมาะสมกับงาน สามารถนำภาพลงบนเว็บเพจได้ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
กำหนดรายละเอียดของภาพ เช่น ความกว้าง ความ ยาว ใส่กรอบภาพใส่ข้อความกำกับภาพได้ ปรับแต่งภาพที่นำลงบนเว็บเพจให้มีขนาด และ ตำแหน่งได้อย่างเหมาะสมได้ นำไฟล์ภาพมาเป็นพื้นหลังของเว็บเพจนั้น ๆ ได้ สามารถใช้เทคนิคปรับแต่งพื้นหลังของเว็บเพจได้ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

4 เนื้อหาสาระ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงภาพบนเว็บ
รู้จักกับฟอร์แมตไฟล์สำหรับภาพกราฟิกบนเว็บ การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ การปรับแต่งรายละเอียดของรูปภาพ การแสดงภาพเป็นพื้นหลังเว็บเพจ เทคนิคการปรับแต่งพื้นหลังของเว็บเพจ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

5 Format ของไฟล์ภาพกราฟิก
.jpg เป็นไฟล์ที่รู้จักกันดี มีคุณสมบัติในการบีบอัดขนาด ไฟล์ได้ ทำให้สามารถนำไปใช้งานบนเว็บไซท์ หรือ งานสิ่งพิมพ์ที่ไม่ได้เน้นคุณภาพของภาพมากนัก เป็น ไฟล์ที่เหมาะสำหรับใช้ในภาพประเภทภาพถ่าย รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

6 Format ของไฟล์ภาพกราฟิก
.gif เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดให้เล็กลง ใช้กับรูปภาพที่ไม่ได้ เน้นรายละเอียดสีที่สมจริง ไม่เหมาะกับภาพถ่าย จะ เหมาะกับภาพการ์ตูน ภาพแนว vector มากกว่า เนื่องจากมีการไล่ระดับเฉดสีเพียง 256 สี รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

7 Format ของไฟล์ภาพกราฟิก
.png เหมาะสำหรับใช้ในเว็บไซท์ สามารถบีบอัดขนาดไฟล์ ลงได้พอสมควร โดยที่ยังรักษาคุณภาพของภาพ เอาไว้ได้ และที่สำคัญสามารถเลือกระดับสีใช้งานได้ ถึง 16 ล้านสี รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

8 วิธีการเรียกใช้ภาพกราฟิก
ใช้จากแหล่งที่เก็บไฟล์ต้นฉบับซึ่งอยู่ภายนอกเว็บไซต์ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

9 วิธีการเรียกใช้ภาพกราฟิก
ใช้ไฟล์ภาพที่อยู่ภายในเว็บไซต์ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

10 วิธีการเรียกใช้ภาพกราฟิก
ใช้ภาพจากอินเทอร์เน็ตโดยตรง อ้างอิงไฟล์ภาพที่อยู่บนเว็บไซต์ โดยระบุ URL แบบเต็มของไฟล์นั้นๆ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

11 วิธีการเรียกใช้ภาพกราฟิก
เรียกใช้ภาพผ่านระบบฐานข้อมูล รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

12 การวางภาพกราฟิก รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

13 การวางภาพกราฟิก รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

14 การวางภาพกราฟิก รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

15 การวางภาพกราฟิก รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

16 ปรับแต่งคุณสมบัติภาพกราฟิก
รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

17 จองพื้นที่ไว้วางภาพ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

18 ตกแต่งภาพด้วย Dreamweaver
รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

19 การ optimize ภาพ รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

20 สร้างเอฟเฟ็คต์เมื่อสลับการชี้เมาส์
รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

21 ใส่ภาพฉากหลังให้เว็บเพจ
รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

22 เข้าสู่โปรแกรม รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์


ดาวน์โหลด ppt นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google