งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Week 6&7 ISOMETRIC DRAWING การเขียนภาพไอโซเมตริก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Week 6&7 ISOMETRIC DRAWING การเขียนภาพไอโซเมตริก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Week 6&7 ISOMETRIC DRAWING การเขียนภาพไอโซเมตริก

2 Isometric Drawing ง่ายต่อการทำความเข้าใจ Right angle becomes obtuse angle. Circular hole becomes ellipse. แสดงรูปร่างและขนาดที่ไม่ถูกต้อง ข้อดี ข้อเสียรูปร่างและขนาดไม่ถูกต้อง Example

3 ตัวอย่างการเขียนรูป Isometric

4

5 ระนาบ (Plane) ระนาบซ้าย ระนาบขวา ระนาบบน In AutoCAD : 1. grid setting (isometric) 2. click F5 to select plane

6 การฝึกเขียนภาพ Isometric โดย AutoCAD

7 การฝึกเขียนภาพ Isometric

8 3. การเขียนชิ้นงานทับซ้อนกัน การฝึกเขียนภาพ Isometric

9 4. เขียนแปลนพื้นของวงกลม การฝึกเขียนภาพ Isometric

10 Home works ให้เขียนทุกรูปที่ฝึกทำใน ห้องเรียน และ รูปใหม่ ดังนี้

11 จากภาพฉายที่กำหนดให้ ให้เขียนภาพไอ โซเมตริก Unit: mm Front view Top view

12 ให้ฝึกเขียนภาพไอโซเมตริกจากภาพฉาย 3 ด้านที่กำหนดให้ ( ไม่ต้องวาดภาพฉาย ทั้ง 3 ด้าน )

13 รูปที่ 8 Unit: Inches ให้ฝึกเขียนภาพไอโซเมตริกจากภาพฉาย 3 ด้านที่กำหนดให้ ( ไม่ต้องวาดภาพฉาย ทั้ง 3 ด้าน )


ดาวน์โหลด ppt Week 6&7 ISOMETRIC DRAWING การเขียนภาพไอโซเมตริก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google