งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อภาพ ใกล้ชิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อภาพ ใกล้ชิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประกวดภาพถ่าย สวนสัตว์ของเรา ครั้งที่2 ภายใต้แนวคิด “Amazing ZOO Thailand”
รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อภาพ ใกล้ชิด สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณวินนิวัตร ไตรตรงสัตย์ ชื่อภาพ กลางสายฝน สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณพงษ์ชัย มูลสาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลความคิดสร้างสรรค์ (1) ชื่อภาพ อบอุ่น สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้ถ่ายภาพ คุณสัญชัย บัวทรง ชื่อภาพ Selfie สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์ดุสิต ผู้ถ่ายภาพ คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล รางวัลความคิดสร้างสรรค์ (2) รางวัลความคิดสร้างสรรค์ (3) ชื่อภาพ เจ้างางาม3 สถานที่ถ่ายภาพ โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ ผู้ถ่ายภาพ คุณประเสริฐ ไกรนุกูล ชื่อภาพ Landing สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณเวชยันต์ ธราวิศิษฏ์

2 รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย
ชื่อภาพ ครอบครัวสุขสันต์ สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณอรรจน์ ยอมใหญ่ ชื่อภาพ เสือดาวเล่นน้ำ สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์นครราชสีมา ผู้ถ่ายภาพ คุณวรรณกร สุนทรวัฒนกุล รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย ชื่อภาพ กวาง สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์นครราชสีมา ผู้ถ่ายภาพ คุณประสงค์ ไกรศักดาวัฒน์ ชื่อภาพ มาดมั่น สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณทวีศักดิ์ บุทธรักษา รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย ชื่อภาพ พร้อมโชว์ สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณมติ นิติพน ชื่อภาพ เคแมนฟรุ้งฟริ้ง สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์นครราชสีมา ผู้ถ่ายภาพ คุณนรินทร์ แสไพศาล

3 รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย
ชื่อภาพ ริ้วน้ำแห่งความรัก สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณปานเพชร ร่มไทร ชื่อภาพ ขอกิน สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์ดุสิต ผู้ถ่ายภาพ คุณชลิตา ดิษยบุตร์ รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ใกล้ชิด สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณธรรมรัตน์ สวัสดิชัย ชื่อภาพ ผูกพันธ์ สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณบรรหาร ปรางเทศ รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย ชื่อภาพ วัดกันว่าใครแกร่ง สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์อุบลราชธานี ผู้ถ่ายภาพ คุณไพโรจน์ ไชยสมพงศ์พันธุ์ ชื่อภาพ Family สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้ถ่ายภาพ คุณKiyoshi Seta

4 รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย
ชื่อภาพ สามสหาย สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณอัครายชญ์ เพ็ชรอำไพ ชื่อภาพ ไปไหนไปด้วย สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณฐิติพงศ์ สุขไพบูลย์วัฒน์ รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ครึ่งบกครึ่งน้ำ สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณปรีชา ศิริบูรณกิจ ชื่อภาพ อย่ากัดหู สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณนิภาพรรณ ศิริบูรณกิจ รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ในอ้อมกอด สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณสุรีย์ พึ่งฉ่ำ ชื่อภาพ เพื่อนรัก สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์ดุสิต ผู้ถ่ายภาพ คุณเสกสรร วสุวัต

5 รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย ชื่อภาพ ป้อนอาหารช้างเขาเขียว
ชื่อภาพ ป้อนอาหารช้างเขาเขียว สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ผู้ถ่ายภาพ คุณนพมงคล เชิงโกรย ชื่อภาพ สายสัมพันธ์ สถานที่ถ่ายภาพ สวนสัตว์ขอนแก่น ผู้ถ่ายภาพ คุณจิระศักดิ์ ซุ่นไร้ หมายเหตุ * องค์การสวนสัตว์ สงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงาน ภาพถ่าย และซีดีที่ผู้ส่งเข้าร่วมประกวด * การตัดสินไม่มีการแบ่งประเภท พิจารณาจากคุณค่า ของผลงานเป็นหลัก คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ * กำหนดการมอบรางวัลจะแจ้งภายทราบหลัง ติดต่อ สำนักพัฒนาธุรกิจ โทรศัพท์ ต่อ 0, 153, 154


ดาวน์โหลด ppt รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อภาพ ใกล้ชิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google