งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2551 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป งบจัดสรรผลการเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2551 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป งบจัดสรรผลการเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 กรมทางหลวงชนบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2551 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป งบจัดสรรผลการเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 กรมทางหลวงชนบท 84.59 47.95 56.68 ลำดับที่ 2 กรมพัฒนาที่ดิน 38.65 18.70 48.38 ลำดับที่ 3 กรมชลประทาน 221.82 89.01 40.13 ลำดับที่ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด 25.44 4.87 19.14 ลำดับที่ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 240.96 26.62 11.05 งบจัดสรรผลการเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 กรมทางหลวงชนบท 84.59 47.95 56.68 ลำดับที่ 2 กรมพัฒนาที่ดิน 38.65 18.70 48.38 ลำดับที่ 3 กรมชลประทาน 221.82 89.01 40.13 ลำดับที่ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด 25.44 4.87 19.14 ลำดับที่ 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 240.96 26.62 11.05 หน่วย : ล้าน บาท

8 งบจัดสรร ผลการ ร้อยละ เบิกจ่าย การ เบิกจ่าย ลำดับที่ 6 กรมการปกครอง 10.11 0.68 6.70 ลำดับที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการ 123.89 7.78 6.28 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลำดับที่ 8 สำนักงานสาธารณสุข 29.61 1.82 6.15 ลำดับที่ 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 45.40 0 0 หน่วย : ล้าน บาท

9


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2551 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป งบจัดสรรผลการเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 กรมทางหลวงชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google