งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนรูปของคลื่นเมื่อ เข้าสู่น้ำตื้น Jamboree – II, The JCOMM/IODE Combined Modeling and Data Management Training Workshop Held at Oostende, Belgium,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนรูปของคลื่นเมื่อ เข้าสู่น้ำตื้น Jamboree – II, The JCOMM/IODE Combined Modeling and Data Management Training Workshop Held at Oostende, Belgium,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนรูปของคลื่นเมื่อ เข้าสู่น้ำตื้น Jamboree – II, The JCOMM/IODE Combined Modeling and Data Management Training Workshop Held at Oostende, Belgium, 9 – 14 October 2006 สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

2 Wave progression toward shore Jamboree – II, The JCOMM/IODE Combined Modeling and Data Management Training Workshop Held at Oostende, Belgium, 9 – 14 October 2006 สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

3 Bending of the wave crest as waves enter shallow water. It is due to –Drag along the bottom. –Differential speed along the crest. Wave Refractio n Jamboree – II, The JCOMM/IODE Combined Modeling and Data Management Training Workshop Held at Oostende, Belgium, 9 – 14 October 2006 สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

4 Transformation of Shallow-water Waves As waves enter shallow water –Wavelength shortens –Height increases –Speed decreases Jamboree – II, The JCOMM/IODE Combined Modeling and Data Management Training Workshop Held at Oostende, Belgium, 9 – 14 October 2006 สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนรูปของคลื่นเมื่อ เข้าสู่น้ำตื้น Jamboree – II, The JCOMM/IODE Combined Modeling and Data Management Training Workshop Held at Oostende, Belgium,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google