งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักกะจันทน์ Dracaena loureiri Gagnep.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักกะจันทน์ Dracaena loureiri Gagnep."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักกะจันทน์ Dracaena loureiri Gagnep.
ผู้จัดทำ นางสาว รุ่งนภา สุวรรณสุระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี

2

3 ลักกะจันทน์ ชื่อวิทยาศาสตร์: Dracaena loureiri Gagnep ชื่ออื่น: จันทน์แดง จันทน์ผา ลักกะจันทน์ วงศ์: AGAVACEAE

4 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 4 ม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:       ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 4 ม. ตรงปลายมีข้อถี่      ใบ ใบเรียงสลับเป็นกระจุกที่ปลายยอด ใบเดี่ยว ใบรูปดาบ กว้าง 5-7 ซม. ยาว ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ไม่มี ก้านใบ เนื้อใบกรอบแข็ง ผิวใบเรียบลื่น      ดอก ดอกช่อขนาดใหญ่ ออกบริเวณปลายยอด โค้งห้อยลง ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอกสีนวล      ผล ผลเป็นผลสดรูปร่างกลม

5 ไม้พุ่มโปร่งขนาดใหญ่ รูปทรงไม่แน่นอน เจริญเติบโตข้า ฤดูการออกดอก :
ถิ่นกำเนิด : ประเทศไทย ลักษณะทั่วไป : ไม้พุ่มโปร่งขนาดใหญ่ รูปทรงไม่แน่นอน เจริญเติบโตข้า ฤดูการออกดอก : ปลายฝน - ต้นหนาว (ส.ค. - ก.ย.) เวลาที่ดอกหอม : เช้าๆ ก่อนแดดออก การขยายพันธุ์ : การเพาะเมล็ด ที่สวนไม้หอมฯ ยังไม่พบการติดของเมล็ด แต่จากการสืบค้นข้อมูล มีการขยายพันธุ์แบบนี้เป็นส่วนใหญ่ การตัดชำกิ่ง ต้องมีความชำนาญ อาจเกิดการเน่าได้ง่าย

6 ลักษณะทั่วไป จันทน์ผาเป็นไม้ประดับที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย โดยเฉพาะตามป่าเขา เป็นไม้พุ่มสูง ม. ลำต้นตรงเป็นรูป บวม ๆ เรือนยอด อาจมียอดเดียวหรือหลายยอด เปลือกนอก เกลี้ยง สีเทา เปลือกในสีขาว ลักษณะใบ ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่ ๆ ที่ปลายยอด ปลายแหลม สีเขียวเข้ม ก้านเป็นกาบหุ้มซ้อนทับ กันรอบลำต้น ลักษณะดอก ออกเป็นช่อใหญ่ตามซอกใบ กลีบ ดอก 6 กลีบ ตรงกลางดอกมีจุดสีแดง เมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมา 0.8 ซม ดอกสีขาว ลักษณะผล กลม เล็ก ผลอ่อน มีสีเขียว ผลแก่ สี แดง และ ม่วงคล้ำ มีเมล็ดเดียว คุณสมบัติ ใช้เป็น ส่วนประกอบในการปรุงน้ำยาอุทัย แก่นที่ราลง - มีสีแดง ใช้เป็น ยาเย็น แก้ไข้ทุกชนิด แก้เหงื่อตก กระสับกระส่าย นิยมปลูก ประดับไว้ตามสนามหญ้าหรือใช้ตกแต่งร่วมกับสวนหิน เนื้อไม้ที่ มีเชื้อราลงจะมีสีแดงเข้มเรียกว่า จันทน์แดง

7 ในการปลูกจันทร์ผา ควรปลูกในดินทีผสมด้วยหินหรือลูกรังให้มาก ดังนั้นในหลุมที่ขุดเตรียมไว้เพื่อปลูกจันทร์ผา จึงควรมีการผสมดินปลูกใหม่ให้เหมาะสม ดังกล่าวเพราะถ้าหากปลูกจันทร์ผาโดยวิธีกรปลูกลงในดินล้วน ๆ แล้ว ยอดของจันทร์ผาที่เกิดใหม่จะลีบเล็กลงทั้งนี้เพราะจันทร์ผาเป็นไม้ที่มีรากแข็งแรงและ ชิบฝังรากลึก ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ดังนั้น การปลูกจันทร์ผาโดยใช้ส่วนผสมที่มีหินหรือลูกรัง จะช่วยรากของจันทร์ผาแข็งแรงและทนแล้งได้ดี ดังนั้น หากปลูกจันทร์ผาในดินล้วน ๆ รากของจันทร์ผาจะไม่แข็งแรง และมีผลทำให้ยอดลีบเล็กลงได้  

8 สรรพคุณทางยา :  แก่นมีรสขมเย็น ใช้แก้ไออันเกิดจากซางและดี แก้ไข้ทุกชนิด แก้เหงื่อตก กระสับกระส่าย บำรุงหัวใจ ฝนทาภายนอกแก้ฟกช้ำ ฝี บวมบำรุงหัวใจ แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้บาดแผล และใช้เป็นส่วนผสมในน้ำยาอุทัย ใช้ทำยาหอม


ดาวน์โหลด ppt ลักกะจันทน์ Dracaena loureiri Gagnep.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google