งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268
ซอฟต์แวร์ ที่ น่าสนใจ น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c

2 (โปรแกรมที่ช่วยจัดการบริหารและจัดเก็บเอกสารต่างๆ)
BENEFIT DOCUMENT 2000 (โปรแกรมที่ช่วยจัดการบริหารและจัดเก็บเอกสารต่างๆ) น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c

3 น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268
โปรแกรม Benefit Document 2000 เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการ ด้านการบริหาร และจัดเก็บเอกสารต่างๆ อาทิเช่น หนังสือสัญญา, เอกสารโครงการ, โฉนดรูปภาพ, แคตตาล๊อค, กรมธรรม์, ใบเสนอราคา, ใบส่งของ, แผนที่, เอกสารทางบัญชี, นามบัตร ฯลฯ เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c

4 น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268

5 หลักการและวิธีการใช้งาน
โปรแกรมนี้จะจำลองรูปแบบในการจัดเก็บ เหมือนกับการจัดเก็บเอกสารกระดาษในตู้เอกสาร โดยผู้ใช้งานสามารถเพิ่มตู้ ลิ้นชัก และเอกสารในแฟ้มเอกสารได้ด้วยตัวเองอย่างไม่จำกัด น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c

6 น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268
สามารถค้นหาเอกสารได้ง่าย เพียงพิมพ์ชื่อเอกสารที่มีการสร้างไว้ในรายการค้นหา (Search) จะได้เอกสารที่ต้องการทันที และยังสามารถนำเอกสารที่จัดเก็บมาอ่านบนจอภาพได้ มีฟังก์ชั่นช่วยในการขีดเส้นใต้, ระบายสีเพื่อเน้นข้อความที่ต้องการ และสามารถพิมพ์สำเนาเอกสารที่เก็บ ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c

7 การนำเอกสารเข้าเก็บในcomputer
ผู้ใช้งานสามารถนำเอกสารเข้าไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยวิธีอ่านเอกสารหรือรูปภาพจากเครื่อง SCANNER* หรือการนำเอา แฟ้ม (File) รูปภาพ, File ข้อมูลที่มีอยู่บน Windows มาเก็บเข้าระบบจัดเก็บเอกสารได้ทันที ระบบสามารถจัดเก็บรูปภาพได้ทั้งภาพสี และขาว-ดำ พร้อมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัย หรือระบบรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปดูเอกสารที่สำคัญได้ ... น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c

8 น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268
ประโยชน์ ช่วยให้สะดวกในการค้นหาเอกสารต่างๆ ป้องกันต้นฉบับสูญหาย ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c

9 น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268
เหตุผลที่สนใจ - โปรแกรมนี้สามารถจัดเก็บได้ทั้งเอกสาร ภาพสีและขาวดำ - มีความปลอดภัยสูงในการจัดเก็บเอกสาร น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c

10 น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c 501010268
Benefit Document 2000 เป็น Software ประเภท freeware น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c

11 แหล่งที่สามารถดาวน์โหลดข้อมูล
THAIWARE :: Benefit Document 2000 (โปรแกรม ... รายการ Google Groups สำหรับ Benefit Document 2000 น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c


ดาวน์โหลด ppt น.ส.วีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์ sc18c

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google