งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำขวัญวันครู ปี 2557 เทิดพระเกียรติ หล้า กตัญญู บูชา แม่และครูแห่ง แผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำขวัญวันครู ปี 2557 เทิดพระเกียรติ หล้า กตัญญู บูชา แม่และครูแห่ง แผ่นดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำขวัญวันครู ปี 2557 เทิดพระเกียรติ หล้า กตัญญู บูชา แม่และครูแห่ง แผ่นดิน

2 ผู้จัดทำ ด. ญ. ธันย์ชนก ทิพอำอร ป.6/1 ด. ญ. ภาณิชา โพธิ์กลิ่น ป.6/1 ด. ญ. สุธาสินี ศิริฤกษ์ ป.6/1 ด. ญ. จิรนันท์ สมภักดี ป.6/1 ด. ช. ศุภโชค อู่สุวรรณ ป.6/1 ด. ช. บัณฑิตพุทธ์ ป้องทอง ป 6/1

3 ฃ ข้าวตอก เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย แม้ว่าโดย ธรรมชาติแล้วคนเรามักจะมีความซุกซน ความเกียจคร้าน เป็นสมบัติมากบ้าง น้อยบ้างก็ตาม ตาเมื่อเขามีความ ต้องการศึกษาหาความรู้ เขาก็ต้องรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ ในกรอบ ในระเบียบหรือในกฎเกณฑ์ที่สถาบันได้กำหนดไว้ และครูก็เป็นผู้ทำการสั่งสอน แนะนำให้เขามีความรู้ ความสามารถ ทั้งยังเป็นคนดีที่ทุกคนให้การยอมรับ แต่หาก ใครที่ทำตามใจตนเอง โดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ บุคคลนั้นก็จะเป็นเหมือนข้าวเปลือกที่ถูกคั่ว แต่ไม่มีโอกาส ได้เป็นข้าวตอก

4 ข้าวตอก ดอกมะเขือ เป็นสัญลักษณ์แทน ความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจ เป็นคนซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อม ตนของลูกศิษย์ที่มีต่อครู ดังเช่นลักษณะของดอกมะเขือ ที่มีโค้งลง เหมือนเป็นการ แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน ในขณะที่ดอกมะเขือดอกใดชี้ ดอกขึ้นเหมือนดอกไม้ชนิดอื่น ดอกนั้นจะไม่ให้ผล เพราะจะ เน่าร่วงหล่นไป เหมือนบุคคลที่ ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน ขาดความเคารพก็จะหมด โอกาสที่จะได้รับการถ่ายทอด ความรู้จากครู

5 ดอกเข็ม เป็นสัญลักษณ์แทนความแหลมคมประดุจ เข็ม เปรียบดังสติปัญญาที่มีความเฉียบคมราวเข็ม ประหนึ่งเป็นอาวุธที่จะใช้ป้องกันตนได้ในทุก ซึ่ง เป็นการเปรียบว่า งานสอนของครูนั้น เป็นงานหนัก และเป็นงานที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองเป็นอย่าง ยิ่ง เพราะเป็นงานสร้างคน โดยเฉพาะการสร้าง " คนดี " อันจะเป็นเสมือน " ต้นกล้า " ที่มีคุณภาพ ให้แก่ประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น คนโบราณจึง ถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้ดอกเข็มไหว้ครู จะทำให้ ชีวิตมีความสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็ม

6 หญ้าแพรก เป็นสัญลักษณ์แทนความอดทน และ ความเจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว เพราะแม้ต้อง อยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง หรือโดยเหยียบย่ำ แต่หญ้า แพรกก็จะไม่ตาย และเมื่อได้รับความชุ่มชื้นก็ สามารถแตกยอดเจริญงอกงามเป็นอย่างดี เปรียบดั่งครูืที่เข้มแข็งอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ของลูกศิษย์ ดังนั้น คนโบราณจึงถือเอาเป็น เคล็ดว่า ถ้าใช้หญ้าแพรกดอกมะเขือไหว้ครูแล้ว สติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้า แพรกและ ดอกมะเขือนั่นเอง

7 บท ที่ 1 สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ทำล้ำสมัย คอยศึกษา รู้เขา รู้เราไป ศาสตร์และศิลป์ ปรับใช้ ในวิชา ยุคสังคม เออีซี มีความหวัง รวมพลัง คนเก่ง และคนกล้า สิบรวงข้าว ร่วมด้วย ช่วยพัฒนา ย่อมดีกว่า หนึ่งก้านเดียว ทานแรงเอย

8 กิจกรรมในโรงเรียน เลือกตั้ง วันลูกเสือ แห่งชาติ วันเด็ก วันภาษาไทย ประชุม ผู้ปกครอง

9 ค้นหาข้อมูลประเทศสิงค์โปร์ 1. ดอกไม้ประจำชาติสิงค์โปร์ ตอบ กล้วยไม้แว้นด้า 2. สัตว์ประจำชาติสิงค์โปร์ ตอบ สิงโต 3. เงินตราประจำชาติสิงค์โปร์ ตอบ ดอลลาร์สหรัฐ 4. ชุดประจำชาติสิงค์โปร์ ตอบ เกบาย่า 5. อาหารประจำชาติสิงค์โปร์ ตอบ ข้าวมันไก่ ด. ช. ศุภโชค อู่สุวรรณ ป.6/1

10 ค้นหาข้อมูลประเทศสิงค์โปร์ 1. อาหารประจำชาติสิงค์โปร์ ตอบ ข้าวมันไก่ 2. ดอกไม้ประจำชาติสิงค์โปร์ ตอบ กล้วยไม้แว้นด้า 3. เงินตราประจำชาติสิงค์โปร์ ตอบ ดอลลาร์สหรัฐ 4. ชุดประจำชาติสิงค์โปร์ ตอบ เกบาย่า 5. สัตว์ประจำชาติสิงค์โปร์ ตอบ สิงโต ด. ช. บัณฑิตพุทธ์ ป้องทอง ป.6/1


ดาวน์โหลด ppt คำขวัญวันครู ปี 2557 เทิดพระเกียรติ หล้า กตัญญู บูชา แม่และครูแห่ง แผ่นดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google