งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ B คติประจำใจ คติประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ B คติประจำใจ คติประจำใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 A มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ B คติประจำใจ คติประจำใจ C โรงเรียนในอดีต... ปัจจุบัน โรงเรียนในอดีต... ปัจจุบัน โรงเรียนในอดีต... ปัจจุบัน D ประวัติการทำงาน ประวัติการทำงาน E ระดับคะแนน ระดับคะแนน F ตั้งใจเรียน... จบการศึกษา... มีงานทำที่ดี ตั้งใจเรียน... จบการศึกษา... มีงานทำที่ดี ตั้งใจเรียน... จบการศึกษา... มีงานทำที่ดี G บ้านหลังนี้... บ้านหลังนี้... บ้านหลังนี้... H อาหารที่โปรดปราน อาหารที่โปรดปราน

4 I ผลไม้ที่ ชอบ... ช๊อบ ผลไม้ที่ ชอบ... ช๊อบ ผลไม้ที่ ชอบ... ช๊อบ J การ์ตูนตัวโปรด การ์ตูนตัวโปรด K นิตยสารที่ชอบมากที่สุด นิตยสารที่ชอบมากที่สุด L ศิลปินที่ชื่นชอบ ศิลปินที่ชื่นชอบ M ภาพดีๆ ที่เต็มใจนำเสนอ ภาพดีๆ ที่เต็มใจนำเสนอ ภาพดีๆ ที่เต็มใจนำเสนอ N วันจบการศึกษา... ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง วันจบการศึกษา... ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง วันจบการศึกษา... ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง O งานแถลงข่าว... ประเพณีขึ้นเขาไหว้ พระ งานแถลงข่าว... ประเพณีขึ้นเขาไหว้ พระ งานแถลงข่าว... ประเพณีขึ้นเขาไหว้ พระ P งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 2555 งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 2555 งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 2555 Q งานนเรศวรมหาราช ปี 2555 งานนเรศวรมหาราช ปี 2555 งานนเรศวรมหาราช ปี 2555 R THE END THE ENDTHE END

5

6

7

8 โรงเรียนในอดีต... ปัจจุบัน

9 ประวัติการ ทำงาน ลำ ดับ ที่ สถานที่ทำงานระยะเวลา การทำงาน ตำแหน่ง 1 องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังทอง อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู 18 สิงหาคม 2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ จัดเก็บ รายได้

10 ระดับ คะแนน

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt A มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ มารู้จักข้อมูลพื้นฐานก่อนจะ รู้จักกันค่ะ B คติประจำใจ คติประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google