งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องอากาศอยู่ที่ไหน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องอากาศอยู่ที่ไหน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องอากาศอยู่ที่ไหน
วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องอากาศอยู่ที่ไหน ครูกัลยาภรณ์ จันตรี

2 ทบทวน

3 อากาศ (Air)

4 อากาศ (air) อากาศ เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งเราไม่สามารถมองเห็นอากาศได้ แต่เรารู้สึกได้  อย่างไร?? ให้นักเรียนลองโบกมือไปมา บริเวณใบหน้าของตนเอง นักเรียนจะรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งมาปะทะที่ใบหน้าสิ่งนั้นก็คือ อากาศ

5 องค์ประกอบของอากาศ อากาศประกอบด้วย ออกซิเจน (O2) 21%
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไอน้ำ (H2O) และอื่นๆ (เช่น ฝุ่นละออง) อากาศที่มีฝุ่นละอองปะปนอยู่มากมีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะระบบหายใจ แก๊สไนโตรเจน (N2) 78%

6 สิ่งที่เจือปนในอากาศ
ฝุ่นละออง เป็นสิ่งที่ปะปนอยู่ในอากาศ

7 อากาศมีอยู่ที่ไหนบ้าง???
ในร่างกายคน มีอากาศหรือไม่? ในสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมีอากาศอยู่หรือไม่ ? อากาศมีอยู่ทุกหนแห่งรอบตัวเรา รวมถึงภายในร่างกายของเรา ภายในวัตถุสิ่งของต่างๆ โดยอากาศไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถสัมผัสได้

8 เรามาพิสูจน์กันเถอะว่าอากาศอยู่ในไหน
ปัญหา/ข้อสงสัย อากาศมีอยู่ทุกที่จริงหรือไม่

9 อุปกรณ์ เปลือกหอย แท่งชอล์ค ฟองน้ำ ดิน พลาสติก

10 1.ให้นักเรียนจับอากาศใส่ถุง
วิธีทดลอง 1.ให้นักเรียนจับอากาศใส่ถุง พลาสติก

11 2. ให้ความร้อนแก่น้ำในบีกเกอร์
ตะแกรง ที่กั้นลม ตะเกียงแอลกอฮอล์

12 3. เป่าลมเข้าไปในแก้วที่มีน้ำเต็มซึ่งคว่ำอยู่ในอ่าง

13 4. หย่อนวัตถุต่างๆลงในภาชนะใส
เติมน้ำในบีกเกอร์ประมาณ 250 มิลลิลิตร นำวัตถุต่างๆ หย่อนลงในน้ำ สังเกตและบันทึกผล จากนั้นเปลี่ยนเป็นวัตถุชนิดอื่นๆ หย่อนตัวอย่างดิน

14 ตารางบันทึกผล ตารางบันทึกผลเรื่อง แหล่งที่อยู่ของอากาศ การทดลอง
ผลการสังเกตเห็น จับอากาศใส่ถุงพลาสติก ต้มน้ำในบีกเกอร์ เป่าน้ำในแก้ว หย่อนวัตถุชนิดต่างๆ หย่อนดินลงในน้ำ

15 วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง
จากการทดลองพบว่าอากาศมีอยู่ทั้งในห้อง นอกห้อง ใต้โต๊ะ ในน้ำในดินและในวัตถุทุกชนิด สรุปได้ว่าอากาศมีสมบัติเป็นแก๊ส สามารถแทรกเข้าไปอยู่ในช่องว่างทุกที่ทุกหนทุกแห่ง

16 นักเรียนลองคิดดูสิว่า อากาศไม่มีอยู่ในสิ่งใดอีกบ้าง ?????


ดาวน์โหลด ppt เรื่องอากาศอยู่ที่ไหน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google