งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน
คำขวัญวันครู ปี 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน

2 ด.ญ.วรารักษ์ เวียงงาม ด.ช.เกริกพล ยิ่งนอก ด.ญ.กฤษณา บุตรสีนอก
ผู้จัดทำ ด.ญ.วรารักษ์ เวียงงาม ด.ช.เกริกพล ยิ่งนอก ด.ญ.กฤษณา บุตรสีนอก

3 1.ดอกเข็ม ดอกเข็ม เพราะดอกเข็มนั้นมีปลายแหลม สติปัญญาจะได้แหลมคมเหมือนดอกเข็ม และก็อาจเป็นได้ว่า เกสรดอกเข็มมีรสหวาน การใช้ดอกเข็มไหว้ครู วิชาความรู้จะให้ประโยชน์กับชีวิต ทำให้ชีวิตมีความสดชื่นเหมือนรสหวานของดอกเข็ม

4 2.ดอกมะเขือ ดอกมะเขือ เป็นดอกที่โน้มต่ำลงมาเสมอ ไม่ได้เป็นดอกที่ชูขึ้น คนโบราณจึงกำหนดให้เป็นดอกไม้สำหรับไหว้ครู ไม่ว่าจะเป็นครูดนตรี ครูมวย ครูสอนหนังสือ ก็ให้ใช้ดอกมะเขือนี้ เพื่อศิษย์จะได้อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ต่างๆ นอกจากนี้มะเขือยังมีเมล็ดมาก ไปงอกงามได้ง่ายในทุกที่ เช่นเดียวกับหญ้าแพรก

5 3.หญ้าแพรก หญ้าแพรก เป็นหญ้าที่เจริญงอกงาม แพร่กระจายพันธ์ ไปได้อย่างรวดเร็วมาก หญ้าแพรกดอกมะเขือจึงมีความหมายซ่อนเร้นอยู่ คนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่า ถ้าใช้หญ้าแพรกดอกมะเขือไหว้ครูแล้ว สติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรกและ ดอกมะเขือนั่นเอง

6 4.ข้าวตอก ข้าวตอก เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย แม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วคนเรามักจะมีความซุกซน ความเกียจคร้าน เป็นสมบัติมากบ้าง น้อยบ้างก็ตาม ตาเมื่อเขามีความต้องการศึกษาหาความรู้ เขาก็ต้องรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบ ในระเบียบหรือในกฎเกณฑ์ที่สถาบันได้กำหนดไว้ ใครก็ตามหากตามใจตนเอง ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ บุคคลนั้นก็จะเป็นเหมือนข้าวเปลือกที่ถูกคั่ว แต่ไม่มีโอกาสได้เป็นข้าวตอก

7 บทที่ 2 สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ล้ำสมัย คอยศึกษา รู้เขา รู้เราไป ศาสตร์และศิลป์ ปรับใช้ ในวิชา ยุคสังคม เออีซี มีความหวัง รวมพลัง คนเก่ง และคนกล้า สิบรวงข้าว ร่วมด้วย ช่วยพัฒนา ย่อมดีกว่า หนึ่งก้านเดียว ทานแรงเอย

8 กิจกรรมในโรงเรียน เลือกตั้งประธาน ปลูกป่าชายเลน ปูหญ้า วันไหว้ครู
ประชุมผู้ปกครอง ปลูกป่าชายเลน วันไหว้ครู ปูหญ้า

9 กิจกรรมในโรงเรียน ทัศนศึกษา ปูหญ้า ปูหญ้า วันครู เลือกตั้งประธาน
ประชุมผู้ปกครอง ปูหญ้า ปูหญ้า วันครู เลือกตั้งประธาน

10 กิจกรรมในโรงเรียน วันครู ปูหญ้า ปลูกป่า เลือกตั้งประธาน
ประชุมผู้ปกครอง ปลูกป่า ปูหญ้า

11 สมาชิกอาเซียน ลำดับ ประเทศ 1 สิงคโปร์ 2 ไทย 3 บรูไน 4 ฟิลิปปินส์ 5 ลาว
6 กัมพูชา 7 เวียดนาม 8 มาเลเซีย 9 อินโดนีเซีย 10 เมียนมาร์

12 แผนผังความคิด มาจูละห์ ซีงาปูรา เงิน เพลง สัตว์ ดอกไม้ ชุด อาหาร
ยานพาหนะ ชุด อาหาร

13 ค้นหาข้อมูลของประเทศสิงคโปร์
1.ธงประเทศสิงคโปร์มีกี่สี่ และมีสีอะไรบ้าง ตอบ 2สี ขาว แดง 2.รถประจำของประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ สามล้อถีบสิงคโปร์ 3.ผู้นำของประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ ประธานาธิบดี : นายโทนี ตัน เค็ง ยัม 4.อาหารประจำของประเทศสิงคโปร์ ตอบ ลักซา 5.ชุดประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ ชุดเกบาย่า

14 6.ชื่อทางการของประเทศสิงคโปร์คือ
ตอบ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 7.สกุลของประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ ดอลลาร์สิงคโปร์ 8.สภาพภูมิอากาศของประเทศสิงคโปร์คือ ตอบ มีอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาว จึงไม่ต่างกันมากนัก 9.การปกครองของประเทศสิงคโปร์ ตอบ สิงคโปร์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 10.สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ ตอบ เซ็นโตซ่า สวนสัตว์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ไนต์ซาฟารี สวนนกจูรง

15 11.พื้นที่ของประเทศสิงคโปร์
ตอบ ตารางกิโลเมตร 12.สัตว์ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ ตอบ สิงโต 13.ดอกไม้ของประเทศสิงคโปร์ ตอบ แวนด้า 14.สิงคโปร์หมายความว่าอะไร ตอบ ความหมายสำคัญขององค์ประกอบต่างๆ ในธง อันได้แก่ สีแดง หมายถึงภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้า สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาล รูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น หมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น ดาว 5 ดวง หมายถึงอุดมคติ 5 ประการของชาติ ได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค 15.ส่วนใหญ่ประเทศสิงคโปร์นับถือศาสนาอะไร ตอบ ชาวจีน


ดาวน์โหลด ppt เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google