งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าจอส่งออก 43 แฟ้ม ส่งเป็น Zip ส่งOnline รายชื่อตารางต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าจอส่งออก 43 แฟ้ม ส่งเป็น Zip ส่งOnline รายชื่อตารางต่างๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าจอส่งออก 43 แฟ้ม ส่งเป็น Zip ส่งOnline รายชื่อตารางต่างๆ
ตัวเลือกในการประมวลผล - ประมวลผลทุกตาราง ถ้า ติ๊กถูก เมื่อกดประมวลผลจะทำทุกตาราง แต่ถ้าไม่ติ๊กถูก จะประมวลผลเฉพาะตารางที่เลือกตามหน้าจอที่แสดง ทั้งหมด ติ๊กถูกจะดึงข้อมูลทั้งหมด ถ้าไม่ติ๊กถูก จะเลือกมา เฉพาะวันที่อัพเดต หรือ มารับบริการ รวมข้อมูล รพ. ใช้เฉพาะ ของ รพ.พัฒนานิคม รายชื่อตารางต่างๆ แสดงรายละเอียด ตาราง คำอธิบายตาราง คำอธิบาย field (สีฟ้าคือจำเป็นต้องมี)

2 วิธีการส่งทั้งหมด 7 แฟ้ม (person,address,death,drugallergy,home,chronic,card)
1.คลิกเพื่อให้เกิดเครื่องหมายถูก ตรงทั้งหมด 2.คลิกเอาเครื่องหมายถูก ตรง ประมวลผลทุกตาราง ออก 3.คลิกเลือกตาราง Person 4.คลิกประมวลผล 5.คลิกส่ง Online 6.ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5 แต่เปลี่ยนการคลิกเลือกตารางเป็นตารางอื่นๆ ไปจนครบ 7 แฟ้ม

3 วิธีการส่งแฟ้มอื่นๆในช่วง ต.ค.-ธ.ค.55
1.คลิกเอาเครื่องหมายถูก ตรงทั้งหมด ออก 2.คลิกให้เกิดเครื่องหมายถูก ตรง ประมวลผลทุกตาราง 3.ใส่ช่วงวันที่ 01/10/2555 ถึง 31/12/2555 4.คลิกประมวลผล 5.คลิกส่ง Online

4 แฟ้ม Women แฟ้ม HOME

5 แฟ้ม Service เช็คสิทธิผ่าน Webservice

6 แฟ้ม Service

7 แฟ้ม DISABILITY

8 แฟ้ม POSTNATAL

9 แฟ้ม NEWBORNCARE

10 แฟ้ม NUTRITION

11 แฟ้ม Charge_opd

12 แฟ้ม DENTAL

13 แฟ้ม VILLAGE

14 หน้าจอเมนูหลัก

15 การคีย์แพทย์แผนไทย นอกสถานบริการเลือก 2,6
ใส่รหัส U + หัตถการ+เลขประกอบ อย่าลืมตรวจสอบรหัสยา 24 หลักของแพทย์แผนไทย ที่รายการเวชภัณฑ์

16 เพิ่มการปรับรหัส 24 หลัก ผ่าน VPM-Data center

17 ติดต่อ webservice ของ สปสช.

18 VPM-PCU เชื่อมระบบคลังยาอำเภอ สามารถ
ส่งเบิก-นำเข้าข้อมูลยา,Map รหัส 24 หลัก, Update ข้อมูลการใช้เช่น ฉลากยา ผ่านระบบ Online รองรับระบบการกระจายคนไข้ลง PCU ใช้คู่กับ โปรแกรมคลังยาอำเภอ (CargoPro)


ดาวน์โหลด ppt หน้าจอส่งออก 43 แฟ้ม ส่งเป็น Zip ส่งOnline รายชื่อตารางต่างๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google