งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก ทั้งโฟลเดอร์ แบบอัตโนมัติ มิสรจนา อินกลับ งานเทคโนโลยี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก ทั้งโฟลเดอร์ แบบอัตโนมัติ มิสรจนา อินกลับ งานเทคโนโลยี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก ทั้งโฟลเดอร์ แบบอัตโนมัติ มิสรจนา อินกลับ งานเทคโนโลยี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

2 วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก ทั้งโฟลเดอร์แบบอัตโนมัติ ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม ACDSee v4.0 คลิกที่คำสั่ง View Customize --> เข้าสู่หน้าต่าง File List Options --> แถบ Display หัวข้อ Item Visibility เช็คถูกที่ กล่องสี่เหลี่ยม หน้าข้อความ Other file types( รวมมีเครื่องหมาย ถูกเป็น 6 อย่าง ) ส่วนรายการอื่นๆ ปล่อยไว้ตามเดิม

3 ขั้นตอนที่ 2 เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ ไฟล์

4 ขั้นตอนที่ 3 เลือกคำสั่ง Edit --> Select All เพื่อ เลือกไฟล์ทุกไฟล์

5 ขั้นตอนที่ 4 เลือกคำสั่ง Tools --> Activities

6 ขั้นตอนที่ 5 เลือกรายการ Batch Rename และ OK

7 ขั้นตอนที่ 6 คลิกที่แถบ Template ให้เครื่องหมายถูกในกล่องสีขาวหายไป และที่แถบ Filename Case คลิกเลือกเป็น Change file name & extension to lowercase ขั้นตอนที่ 7 คลิกปุ่ม OK ชื่อไฟล์และ นามสกุลใน โฟลเดอร์ที่ เลือกทุกไฟล์ ได้ เปลี่ยนเป็น ตัวพิมพ์เล็ก ทั้งหมด

8 เสร็จสิ้น วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เป็น ตัวพิมพ์เล็กทั้งโฟลเดอร์ แบบอัตโนมัติ -*-


ดาวน์โหลด ppt วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก ทั้งโฟลเดอร์ แบบอัตโนมัติ มิสรจนา อินกลับ งานเทคโนโลยี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google