งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

We will chake the answer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "We will chake the answer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 We will chake the answer

2 A = {x/x แทนพยัญชนะในคำ “กรรมกร”} หรือ A = {ก, ร, ม}
B = {x/x แทนพยัญชนะในคำ “มรรคา”} หรือ B = {ม, ร, ค} C = {x/x แทนพยัญชนะในคำ “มกราคม”} หรือ C = {ม, ก, ร, ค} D = {x/x แทนพยัญชนะในคำ “รากไม้”} หรือ D = {ร, ก, ม} ดังนั้น A = D

3 E = {7, 14, 21, ..., 343} F = {x/x = 7n และ n เป็นจำนวนนับที่มีค่าน้อยกว่า 50} หรือ F = {7, 14, 21, ..., 343} ดังนั้น E = F

4 A = {1, 2, 3, 4, 5} และ B = {5, 4, 3, 2, 1} จะเห็นว่า สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และ สมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกของเซต A ดังนั้น A = B C = {0, 1, 3, 7} D = {x/x เป็นจำนวนเต็มที่มีค่าน้อยกว่า 10} หรือ D = { …, 5, 6, 7, 8, 9} เนื่องจาก 9 ∉ C แต่ 9 ∈ D ดังนั้น C ≠ D

5 E = {12, 14, 16, 18} และ F = {14, 16, 12, 18} จะเห็นว่า สมาชิกทุกตัวของเซต E เป็นสมาชิกของเซต F และ สมาชิกทุกตัวของเซต F เป็นสมาชิกของเซต E ดังนั้น E = F K = {x/x เป็นจำนวนเต็มคู่ที่น้อยกว่า 10} หรือ K = { …, – 2, 0, 2, 4, 6, 8} L = {2, 4, 6, 8} เนื่องจาก – 2 ∈ K แต่ – 2 ∉ L ดังนั้น K ≠ L

6 M = {x/x เป็นจำนวนเต็ม และ x2 = 36} หรือ M = {– 6, 6}
N = {6} เนื่องจาก – 6 ∈ M แต่ – 6 ∉ N ดังนั้น M ≠ N

7

8 Ok today I will teach about Relative Universe Subsets and Power Set

9

10

11

12

13 Your homework


ดาวน์โหลด ppt We will chake the answer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google