งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กชาย รัฐติพงศ์ คงจันทร์ ม.2/11 เลขที่ 15 ชิ้นงานที่8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กชาย รัฐติพงศ์ คงจันทร์ ม.2/11 เลขที่ 15 ชิ้นงานที่8"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กชาย รัฐติพงศ์ คงจันทร์ ม.2/11 เลขที่ 15 ชิ้นงานที่8
การแต่งกายในประเทศอาเซียน

2 การแต่งกายของประเทศในอาเซี่ยน
ไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนิเซีย

3 ไทย ก่อนหน้า หน้าแรก ถัดไป

4 ลาว ก่อนหน้า หน้าแรก ถัดไป

5 กัมพูชา ก่อนหน้า หน้าแรก ถัดไป

6 พม่า ก่อนหน้า หน้าแรก ถัดไป

7 เวียดนาม ก่อนหน้า หน้าแรก ถัดไป

8 สิงคโปร์ ก่อนหน้า หน้าแรก ถัดไป

9 ฟิลิปปินส์ ก่อนหน้า หน้าแรก ถัดไป

10 มาเลเซีย ก่อนหน้า หน้าแรก ถัดไป

11 บรูไน ก่อนหน้า หน้าแรก ถัดไป

12 อินโดนีเซีย ก่อนหน้า หน้าแรก ถัดไป


ดาวน์โหลด ppt เด็กชาย รัฐติพงศ์ คงจันทร์ ม.2/11 เลขที่ 15 ชิ้นงานที่8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google