งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand

2 ▲ ▲ ▲ รายได้ก้อนแรกในชีวิต บริษัท แก้วขนส่ง จำกัด พ่อมดบอกอาชีพ ขุมสมบัติ โครงสร้างเนื้อหา หารายได้ใช้จ่ายออมและทำให้งอก เงย ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ รายได้และการทำ งบประมาณ ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความเข้าใจ ความสามารถ ความรับผิดชอบ บทเรียน แนวคิด ป.3 ▲ ▲▲△△△ △ ▲ ▲ ป.1 ▲ ป.2 ▲ △ ป.1-3 ▲ ▲ ป.1 ป.2 ▲ ป.1-3 รายรับรายจ่ายของ ครอบครัว ▲ ▲ ป.3 ▲ ป3 △ ป.3 △ ▲ ▲ ป3 △ △ ป.3 △ △ △ △ △ ป.2 △ ▲ *ทำรายรับ-จ่ายอย่างง่าย ป2 ▲ ▲ ป.3 △

3  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เรื่องเล่า รายได้ก้อนแรกในชีวิต แสดงความมีน้ำใจด้วย การช่วยเหลือผู้อื่น การทำงานให้ โดยได้รับผลตอบแทน = ผู้เรียนต้องเข้าใจความแตกต่างกันระหว่าง ช่วยเหลือ และทำงาน

4  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เรื่องเล่า บริษัทแก้วขนส่งจำกัด ทำงาน ปัจจัยในการเริ่มต้นเป็นผู้ปรกอบการของแก้ว มีความคิดไม่หยุดนิ่ง ต้องการมีรายได้ เลือกทำเรื่องที่ถนัด เห็นโอกาส เป็นเจ้าของกิจการมีรายได้ แบ่งเบาภาระครอบครัว

5  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 1 พ่อมดบอกอาชีพ ระดับการเรียนรู้ ป. 1 คิดถึงอาชีพในอนาคต (ด้วยการวาดภาพ) ป. 2 คิดถึงอาชีพในอนาคต (วาดภาพและนำเสนอหน้าชั้น) ป. 3 คิดถึงอาชีพในอนาคต (วาดภาพและแสดงบทบาท สมมติให้เพื่อนๆ ชม)

6  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 1 เกมขุมสมบัติ หน้า 105 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 บัตรคำ 1 บัตรคำ 1

7  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 1 เกมขุมสมบัติ หน้า 105 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 พับถุงกระดาษ ขาย ได้เงิน 15 บาท ได้เงิน 15 บาท

8  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 1 ใบงาน เกมขุมสมบัติ หน้า 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รวมเงินรายได้.........100...... บาท รายการใช้จ่าย รูปภาพเหตุผลที่ใช้จ่าย เงินคงเหลือ จำนวน 100- 65 = 35.. บาท ไม้ปิงปอง ราคา 55 บาท เอาไว้ฝึกกีฬาวันเสาร์ กับเพื่อนๆ ลูกอม 2 เม็ด ราคา 10 บาท ทานเล่นเวลาเบื่อ อร่อยดี เหมือนในโฆษณา คิดว่าเด็กๆ จะให้คำตอบออกมาเป็นแบบใด ?

9  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 1 ทำรายรับ-จ่าย อย่างง่าย *ไม่มีในคู่มือ รายรับรายจ่ายคงเหลือวันที่ 30 เมษายน 48 10 บาท5 บาท 2 บาท 5 บาท 3 บาท

10  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 1 รายรับรายจ่ายของครอบครัว หน้า54 จำนวนเงิน ผู้เรียนมีส่วนร่วม? รายการใช้จ่าย รายรับครอบครัวใน 1 เดือน.......5,000..... บาท เงินออมของครอบครัว..........500..... บาท รายการที่ประหยัดได้วิธีประหยัด ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 200 800 มีส่วนใช้ด้วย ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ไม่เปิดน้ำทิ้งเวลาแปรงฟัน ปิดโทรทัศน์ทุกครั้งหลังดูจบ

11  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการทำงบประมาณ การทำงบประมาณคือการประมาณการใช้จ่าย การทำงบประมาณคือการประมาณการใช้จ่าย  งบประมาณเกินดุล  งบประมาณสมดุล  งบประมาณขาดดุล การทำรายรับ-รายจ่าย คือการบันทึกข้อมูล การทำรายรับ-รายจ่าย คือการบันทึกข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google