งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ".."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 .

2 .

3 วิสัยทัศน์ในการให้บริการ
. วิสัยทัศน์ในการให้บริการ ไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์ ธนาคารกสิกรไทย

4 แนะนำตัว กฏ กติกา มารยาท สิ่งที่เราจะคุยกัน. ไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์
ไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์ ธนาคารกสิกรไทย แนะนำตัว กฏ กติกา มารยาท สิ่งที่เราจะคุยกัน.

5 จากอดีต ถึงปัจจุบัน สู่อนาคต ความสำคัญของการให้บริการ
. จากอดีต ถึงปัจจุบัน สู่อนาคต ความสำคัญของการให้บริการ แนวทางการให้บริการในอนาคต

6 จากอดีต ถึงปัจจุบัน สู่อนาคต มีนวัตกรรมในการให้บริการ.
ยังไงก็ได้ บริการให้ดี มีนวัตกรรมในการให้บริการ.

7 ทำไมต้องให้บริการที่ดี บริการดีแล้วจะได้อะไร
คุณทราบไหมว่า ทำไมต้องให้บริการที่ดี บริการดีแล้วจะได้อะไร บริการไม่ดีแล้วจะเกิดอะไรขึ้น.

8 ความสำคัญของการให้บริการ
. ความสำคัญของการให้บริการ ตัวเรา องค์กร ประชาชน ความสุข ผลงาน มั่นคง ก้าวหน้า.

9 เรื่องที่ประชาชนร้องเรียนข้าราชการ
ใช้คำพูดไม่เหมาะสม ไม่อธิบายข้อความให้ชัดเจน เก็บเงินค่าบริการเกินจริง กระบวนการทำงานมากเกินจำเป็น.

10 ความหมายของการให้บริการที่ดี
. ความหมายของการให้บริการที่ดี การทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ตรงกับความต้องการ หรือเกินจากความคาดหวัง แต่ต้องไม่ผิด กฎหมายหรือระเบียบราชการ หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการและตัวเอง.

11 กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ปัจจัยในการให้บริการที่ดี อาคารสถานที่ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ บุคลากรในองค์การ.

12 กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ปัจจัยในการให้บริการที่ดี อาคารสถานที่ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ บุคลากรในองค์การ.

13 เอกชน : ราชการ ผมทำได้ คนอื่นทำได้ คุณก็ทำได้

14 การให้บริการที่ดีในสายตาประชาชน
พูดจาสุภาพ ไพเราะ นิ่มนวล ไม่ดูถูก เหยียดหยาม ลามปามหรือรังเกียจ ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำได้ถูกต้อง แก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง ไม่ปฏิเสธทันทีแต่มีทางเลือกให้.

15 หัวใจการให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ไม่นิ่งดูดาย
. หัวใจการให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ไม่นิ่งดูดาย ไม่ต้องสั่งก็ทำ.

16 การให้บริการลูกค้า แบบ “ไทยแท้”
. การให้บริการลูกค้า แบบ “ไทยแท้” ประเพณีไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ เจ้าบ้าน ให้การต้อนรับ เต็มใจให้บริการ สอบถามข้อมูล รู้ใจ. ให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะ เกินความคาดหวัง อยากให้พูดในทางที่ดี.

17 แนวทางการให้บริการ เป็นหน้าที่ของทุกคน มีทัศนคติที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องไม่คิดว่าประชาชน รู้ทุกอย่างเหมือนที่เรารู้.

18 แนวทางการให้บริการ 5. ต้องตอบสนองความคาดหวัง ของประชาชน
ความคาดหวังคืออะไร เราคาดหวังอะไร ประชาชนคาดหวังอะไร

19 ความคาดหวังของประชาชน
สะดวก ถูกต้อง ได้รับคำแนะนำ ความเป็นมิตร มีรอยยิ้ม ไม่ยุ่งยาก รวดเร็ว ได้รับเกียรติตามสมควร คุ้มค่าใช้จ่าย ตรงเวลา

20 แนวทางการให้บริการ 6. ควบคุมอารมณ์ ไม่ชวนทะเลาะ ไม่โต้เถียง
7. ต้องมีท่าทางในการให้บริการที่ดี 8. มีมาตรฐานในการทำงาน.

21

22 แนวทางการให้บริการ 10. ชมประชาชนบ้าง 11. บริการด้วยความเต็มใจ ทุกครั้ง
9. ทำอะไรต้องบอก บอกอะไรต้องทำ 10. ชมประชาชนบ้าง 11. บริการด้วยความเต็มใจ ทุกครั้ง 12. บริการเกินความคาดหวัง.

23 เอกชน : ราชการ ผมทำได้ คนอื่นทำได้ คุณก็ทำได้

24

25 ขอบคุณ Tel

26 ขอบคุณ Tel

27 SERVICE Smile Smooth Small สมอง

28 SERVICE Everyday Easy Everyone Empathy

29 SERVICE Reward Relationship Rotate Recognition

30 SERVICE Voice Vision View V.I.P

31 SERVICE Impression Innovation Intrend Information

32 SERVICE Convenience Customer Care Conversation

33 SERVICE expansion expert Extra express

34

35 ทุก ๆ เช้า สิงโตตื่นขึ้นมา มันรู้ดีว่า มันจะต้องหาอาหาร และมันจะต้องวิ่งให้เร็วกว่ากวางตัวที่วิ่งช้าที่สุด เพื่อจับกวางมากินเป็นอาหาร มิฉะนั้น มันจะต้องอดตาย กวางตื่นขึ้นมา มันรู้ดีว่า มันก็ต้องหาอาหาร และมันจะต้องวิ่งให้เร็วกว่าสิงโตตัวที่วิ่งเร็วที่สุด เพื่อให้สิงโต ไล่มันไม่ทัน มิฉะนั้น มันจะถูกจับกินเป็นอาหาร มันไม่สำคัญหรอกว่า คุณจะเป็นสิงโต หรือ เป็นกวาง แต่เมื่อวันพรุ่งนี้มาถึง คุณจะต้องวิ่ง วิ่ง วิ่งให้เร็วที่สุด มิฉะนั้น คุณจะอดตาย หรือไม่ก็ถูกจับกินเป็นอาหาร


ดาวน์โหลด ppt ..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google