งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

2 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2557

3 สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร

4 งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 206,000 บาท
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ “เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ” งบประมาณ 17,200 บาท ในวันที่ 17 มิถุนายน เป็นเวลา 1 วัน โดยเชิญคุณธิติพงษ์ ชัยรัตน์ จากธนาคารกรุงไทย สาขาเกษมราษฎร์อุทิศ มาเป็นวิทยากร มีนักศึกษาผ่านการอบรม จำนวน 90 คน

5 อบรมเขียนแผนธุรกิจ

6 งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 206,000 บาท (ต่อ)
จำนวน 206,000 บาท (ต่อ) 2. โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร งบประมาณ 37,816 บาท ได้ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรของวิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัย เทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ร้านปังปัง เบเกอร์รี่และร้านกาแฟบ้านเพื่อนเดินทาง ระหว่างวันที่ 19–21 กันยายน มีคณะครูและนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาดูงาน จำนวน 14 คน

7 ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

8 ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร (ต่อ)

9 ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร (ต่อ)

10 งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 206,000 บาท (ต่อ)
จำนวน 206,000 บาท (ต่อ) 3. โครงการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม (ร้าน COFFEE DRINK) งบประมาณ จำนวน 19,855 บาท ได้จัดทำธุรกิจไข่ม้วนจำหน่ายในร้าน COFFEE DRINK

11 งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 206,000 บาท (ต่อ)
จำนวน 206,000 บาท (ต่อ) 4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับภายใต้ชุมชน งบประมาณ จำนวน 17,900 บาท 5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงร้าน COFFEE DRINK งบประมาณ 84,878 บาท

12 พัฒนาและปรับปรุงร้าน COFFEE DRINK

13 พัฒนาและปรับปรุงร้าน COFFEE DRINK

14 งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 206,000 บาท (ต่อ)
จำนวน 206,000 บาท (ต่อ) 6. โครงการจัดหาอุปกรณ์ร้าน COFFEE DRINK งบประมาณ 29,000 บาท

15 งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 206,000 บาท (ต่อ)
จำนวน 206,000 บาท (ต่อ) 7. โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ได้จัดทีมเข้าร่วมแข่งขันที่ จ.กรุงเทพ งบประมาณ 18,000 บาท มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1 ทีม (5 คน) และครูผู้สอน จำนวน 1 คน ได้ผ่านการคัดเลือก 50 ทีม ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

16 งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 206,000 บาท (ต่อ)
จำนวน 206,000 บาท (ต่อ) 8. โครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน งบประมาณ 83,000 บาท ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนธุรกิจของนักศึกษาที่นำเสนอ โดยมีแผนธุรกิจของนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกดังนี้ 1. แผนธุรกิจอีพีแอร์และเซอร์วิสแผนกวิชาช่างไฟฟ้า งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท

17 งบประมาณประจำปี 2557 จำนวน 206,000 บาท (ต่อ)
จำนวน 206,000 บาท (ต่อ) 2.แผนธุรกิจคลินิกคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท 3.แผนธุรกิจโดนัทสอดไส้ แผนกวิชาการตลาด งบประมาณ 14,000 บาท 4.แผนธุรกิจกรอบจัง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ งบประมาณ 15,000 บาท 5.แผนธุรกิจวาฟเฟิล แผนกวิชาการตลาด งบประมาณ จำนวน 14,000 บาท

18 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแผนธุรกิจ

19 นักศึกษานำเสนอแผนธุรกิจ

20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google