งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมครั้งที่ 6/2557 ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการแบ่งปันความรู้สู่ ชุมชม ครั้งที่ 2 / 2557 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมครั้งที่ 6/2557 ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการแบ่งปันความรู้สู่ ชุมชม ครั้งที่ 2 / 2557 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมครั้งที่ 6/2557 ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการแบ่งปันความรู้สู่ ชุมชม ครั้งที่ 2 / 2557 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 10.00 น.- 16.00 น. จัดโครงการ ณ โรงเรียนบึงเทพยา จ. ฉะเชิงเทรา.

2 หนังสือจากสถาบันต่าง

3

4

5

6

7

8 ข้อมูลทั่วไป ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ที่อยู่ : เลขที่ 76 หมู่ที่ 2 ต. บาง หญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : 034-411991 เปิดสอนระดับ อนุบาล – ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 609 คน จำนวนครู 32 คน

9 สิ่งที่ขาดแคลน 1. ชั้นหนังสือ 2. ชุดโต๊ะสำหรับนั่งอ่านหนังสือ 3. โต๊ะญี่ปุ่น + เบาะนั่ง 4. ชุดหูฟัง 20 ชุด 5. TV จอแบน 6. ชั้นแนะนำหนังสือใหม่ 7. ของเล่นฝึกทักษะสำหรับเด็ก ปฐมวัย 8. หนังสือนิทาน 9. หนังสือทั่วไป 10 รูปโลก 11 สื่อเกี่ยวกับอาเซียน เช่น ตุ๊กตาอาเซียน

10


ดาวน์โหลด ppt การประชุมครั้งที่ 6/2557 ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการแบ่งปันความรู้สู่ ชุมชม ครั้งที่ 2 / 2557 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google