งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายธนัทเทพ คุ้มฤทธิ์ เลขที่ 11 นางสาวปรียาพร ก้องสุร กาญจน์ เลขที่ 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายธนัทเทพ คุ้มฤทธิ์ เลขที่ 11 นางสาวปรียาพร ก้องสุร กาญจน์ เลขที่ 17."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นายธนัทเทพ คุ้มฤทธิ์ เลขที่ 11 นางสาวปรียาพร ก้องสุร กาญจน์ เลขที่ 17

2 ใช้ Uninstall Program และช่วยอำนวยความสะดวกในการ ถอนการติดดตั้ง หรือ ลบโปรแกรม ภายในเครี่อง คอมพิวเตอร์

3 การ Uninstall Programs มี 3 วิธี ดังนี้ 1. คลิกที่ Start เลือก Control Panel

4 2. คลิกเลือก Programs เลือก Programs and Features

5 3. หน้าต่าง Uninstall or change a programs.

6 วิธีที่ 1 คลิกโปมแกรมที่ต้องการ Uninstall เลือก Uninstall

7 วิธีที่ 2 คลิก Turn windows features on or off จะปรากฎหน้าต่างซึ่งมีโปรแกรมต่าางๆ เลือก โปรแกรมที่ต้องการ Uninstall * หากไม่พบโปรแกรมที่ต้องการ Uninstall*

8 วิธีที่ 3 คลิกปุ่ม Start พิมพ์ Regedit คลิกเปิดขึ้นมา กด Yes จะปรากฎหน้าต่างให้เลือกโปรแกรมที่ ต้องการลบ จากนั้นคลิกขวาที่โปรแกรม เลือก Delete * หากยังไม่พบโปรแกรมที่ต้องการ Uninstall*

9 ใช้ Uninstall Program ที่ไม่ต้องการได้

10 การ Uninstall Programs มีวิธีหลักอยู่ 3 วิธี วิธีที่ 1 คลิกโปมแกรมที่ต้องการ Uninstall เลือก Uninstall วิธีที่ 2 คลิก Turn windows features on or off วิธีที่ 3 คลิกปุ่ม Start พิมพ์ Regedit จุดประสงค์ ที่มีโปรแกรม Utilities นี้ขึ้นมา [ Uninstall Programs ] เพื่อใช้ Uninstall Program ประโยชน์ คือ ใช้ Uninstall Program ที่ไม่ต้องการได้ ที่มา : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=th &lc=th&dlc=th&docname=c03041780


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายธนัทเทพ คุ้มฤทธิ์ เลขที่ 11 นางสาวปรียาพร ก้องสุร กาญจน์ เลขที่ 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google