งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CPU Optimization Cache and Pipelines. ม. ค. – พ. ค. 2008 58,378 คัน * 11,676 ต่อเดือน, 389 ต่อวัน, 16 คันต่อชั่วโมง คันละ 3:45 นาที *source: manager.co.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CPU Optimization Cache and Pipelines. ม. ค. – พ. ค. 2008 58,378 คัน * 11,676 ต่อเดือน, 389 ต่อวัน, 16 คันต่อชั่วโมง คันละ 3:45 นาที *source: manager.co.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CPU Optimization Cache and Pipelines

2

3 ม. ค. – พ. ค. 2008 58,378 คัน * 11,676 ต่อเดือน, 389 ต่อวัน, 16 คันต่อชั่วโมง คันละ 3:45 นาที *source: manager.co.th (16/6/2008)

4

5

6

7 Henry Ford’s Model T

8 Processor Pipeline?

9 FLASHRAM ALU

10

11

12 Instruction Cache FLASHRAM ALU

13

14 .................... int i;.................... i = 3; 000D: MOVLW 03 000E: BCF 03.5 000F: MOVWF 21........................................ do {.................... i--; 0010: DECF 21,F.................... } while (i>0); 0011: MOVF 21,F 0012: BTFSS 03.2 0013: GOTO 010........................................ } 0014: SLEEP Prefetch Cache

15 .................... int i;.................... i = 3; 000D: MOVLW 05 000E: BCF 03.5 000F: MOVWF 21........................................ do {.................... i--; 0010: DECF 21,F.................... } while (i>0); 0011: MOVF 21,F 0012: BTFSS 03.2 0013: GOTO 010........................................ } 0014: SLEEP Buffer Cache


ดาวน์โหลด ppt CPU Optimization Cache and Pipelines. ม. ค. – พ. ค. 2008 58,378 คัน * 11,676 ต่อเดือน, 389 ต่อวัน, 16 คันต่อชั่วโมง คันละ 3:45 นาที *source: manager.co.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google