งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม รักเพื่อน - เพื่อนรัก - รักษ์โลก. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล บริเวณปะการังเทียมที่เสีย หายจากขยะทะเลปกคลุม 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม รักเพื่อน - เพื่อนรัก - รักษ์โลก. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล บริเวณปะการังเทียมที่เสีย หายจากขยะทะเลปกคลุม 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม รักเพื่อน - เพื่อนรัก - รักษ์โลก

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล บริเวณปะการังเทียมที่เสีย หายจากขยะทะเลปกคลุม 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้าง จิตสำนึกให้กับ ประชาชน นิสิต นักศึกษา นักท่องเที่ยวและ ผู้ประกอบการ ในการอนุรักษ์ฯ 3. เพื่อลดปริมาณขยะที่ปกคลุม ปะการังเทียมในประเทศไทย 4. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพปะการัง เทียมให้ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง ที่สุด 5. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ เอกชนให้รณรงค์อนุรักษ์ฯฟื้นฟู นิเวศทางทะเลบริเวณปะการัง เทียมในประเทศไทย

3 กิจกรรม รักเพื่อน – เพื่อนรัก – รักษ์โลก เชิญชวนสมาชิกครอบครัวเพลง สบายดีทีวีทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมประกวด ภาพถ่ายความประทับใจที่มีต่อเพื่อนรัก ทุกยุค ทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรักม. ปลาย สหายรัก นักศึกษา เพื่อนออฟฟิซจอมซ่าส์ ก๊วนเที่ยวบ้า พลัง โชว์ลีลาในแบบของคุณให้โลกเห็น “ คืนปะการังสู่ทะเลไทย ” ภาพกิน ภาพเที่ยว ภาพรับปริญญา ภาพงาน เลี้ยงรุ่น ผู้โชคดีที่จะได้รับสิทธิพิเศษไปร่วม กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมกับช่องสบายดีทีวี “ คืนปะการังสู่ทะเลไทย ” และยังมีกิจกรรมสุด มันอาทิ กิจกรรม Meet & Greet กับศิลปินชื่อ ดังจากค่ายอาร์สยาม และ กิจกรรมมินิ คอนเสิร์ตสุดชิลล์ เวสป้า อาร์สยาม นุ้ย อาร์ สยาม แคท รัตกาล อาร์สยาม ต่อภู อาร์สยาม ยิ้ม อาร์สยามและอุ้ม กศิญา อาร์สยามยังมี พิธีกรสาวสวยสุดเซ็กซี่ น้องแนท เอวิตรา จาก รายการสดชื่นที่จะทำให้คุณได้สดชื่นตลอดท ริป... ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 10 – 11 พฤษภาคม 2555 ณ. เกาะเสม็ด จังหวัด ระยอง

4 ระยะเวลาการจัดกิจกรรม วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2555 ณ. เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ส่ง MMS มาที่ หมายเลข 4747899 ตั้งแต่งวันที่ 18 เมษายน 2555 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่ง MMS ภาพถ่าย สุดประทับใจกับก๊วนเพื่อนรัก มาที่ หมายเลข 4747899 ตั้งแต่งวันที่ 18 เมษายน 2555 โดยคณะกรรมการจะคัดเลือก ก๊วนเพื่อนรัก สุดประทับใจทีมงาน 5 ( จำนวน 5 ก๊วน ( ก๊วนละ 4 คน รวม 20 คน ) เปิดรับก๊วน วันพุธ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 24.00 น. ประกาศ ประกาศเข้าร่วมก๊วน วันศุกร์ 4 พฤษภาคม 2555 ทางรายการ ช่องสบายดี ทีวี กติกาการร่วมกิจกรรม

5 พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 06.00 - 06.30 น. ออกเดินทาง จากกรุงเทพฯ 06.30 – 10.00 น. เดินทางถึง เกาธเสม็ด จังหวัดระยอง 10.00 – 1100 น. ให้ความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการปลูก ปะการังและ การเก็บเศษขยะใต้ท้องทะเล 11.00 – 12.00 น. พักผ่อน เตรียมตัวเข้าที่พัก 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 13.00 - 16.00 น. กิจกรรมการปลูกปะการังและการเก็บขยะ ใต้ท้องทะเลไทย 16.00 - 17.30 น. เล่นกิจกรรมร่วมกับทีมสบายดีและพักผ่อน ตามสบาย 17.30 - 18.00 น. MEET @ GREET กลุ่มศิลปิน อาร์สยาม 18.00 - 21.00 น. รับประทานอาหารค่ำพร้อมแคมป์ไฟบาร์บี คิวริมชายหาด เต็มอิ่มกับ มินิคอนเสิร์ต อาร์สยาม พิธีกรสุดเซ็กซี่ น้องเนท เอวิ ตรา จากรายการสดชื่น สบายดี ทีวี พร้อมเล่น เกมส์แจกของมากมาย ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 06.00 - 07.30 น. พระอาทิตย์ขึ้น 07.30 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 08.00 - 11.00 น. ศูนย์แสดงสัตว์น้ำ (AQUARIUM) จังหวัด ระยอง 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - เป็นต้นไป. เดินทางกลับจากเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยสวัสดิภาพกำหนดการ “ รักเพื่อน – เพื่อนรัก – รักษ์โลก ” “ รักเพื่อน – เพื่อนรัก – รักษ์โลก ”

6 ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2555 โปรโมทกิจกรรม ด้วย Spot และการ ประชาสัมพันธ์จากพิธีกรรายการต่างๆ ใน ชองสบายดีทีวี ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2555 PR กิจกรรม

7 1. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลง ใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 2. ทางทีมงานจะติดต่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อนัดวัน เวลาและสถานที่ใน การเดินทาง 3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุก กรณี 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าสมัครเล่นใดๆ ทีมงานมี สิทธิ์เต็มที่ในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดเป็น ผู้ร่วมเล่นกิจกรรม และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก กติกา ในการเล่นกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่ เข้าร่วมเล่นกิจกรรมต้องยอมรับว่าไม่สามารถเรียกร้องข้อเสียหายใดๆ จากทีมงาน ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณา ของทีมงานนั้น จะไม่มีผลต่อการที่จะต้องชดเชยค่าเสียหายใดๆให้แก่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง 5. พนักงานบริษัท อาร์สยาม จำกัดหรือบริษัทในเครือ และ / หรือ คณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มี สิทธิเข้าร่วมรายการนี้ 6. ขอสงวนสิทธิ์ 6 ท่านต่อ 1 ก๊วนรางวัลเท่านั้น 7. ผู้โชคดีต้องยืนยันสิทธิ์ทางโทรศัพท์ภายใน เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 หากเกินกำหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์ในทุกรางวัล หมายเหตุการจัดกิจกรรม

8 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม รักเพื่อน - เพื่อนรัก - รักษ์โลก. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล บริเวณปะการังเทียมที่เสีย หายจากขยะทะเลปกคลุม 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google