งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมชุดที่ 11 สมดุลของคาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมชุดที่ 11 สมดุลของคาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมชุดที่ 11 สมดุลของคาน

2 จุดประสงค์การทดลอง 1.ทดลอง อธิบายความหมายและหาค่าโมเมนต์ของแรงได้
2.สรุปได้ว่าเมื่อคานอยู่ในภาวะสมดุลผลรวมโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา มีค่าเท่ากับผลรวมโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา 3.คำนวณค่าโมเมนต์ได้

3 อย่าให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะจ๊ะ
วิธีดำเนินการทดลอง 1. ผูกคานตรงรูที่อยู่ตรงกลาง แล้วแขวนดังภาพ อย่าให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะจ๊ะ

4 2. ชั่งน้ำหนักของถุงทราย 1 ถุง ด้วยเครื่องชั่งสปริงบันทึกผล

5 3. แขวนถุงทราย 1 ถุง ที่ตำแหน่งหนึ่งของคาน ใช้เครื่องชั่งสปริงคล้องที่คานด้านตรงข้ามแล้วออกแรงดึงเครื่องชั่งสปริงให้คานอยู่ในแนวระดับ(ดังภาพ) บันทึก ค่าแรงดึง น้ำหนักของถุงทราย ระยะระหว่างจุดแขวนคานถึงจุดที่เครื่องชั่งสปริงดึงคาน และระหว่างจุดแขวนคานถึงจุดแขวนถุงทราย

6 4. ทำซ้ำข้อ 3. โดยเปลี่ยนตำแหน่งที่คล้องเครื่องชั่งสปริงและตำแหน่งที่แขวนถุงทรายไป 2-3 ตำแหน่ง

7 เริ่มทดลองกันเลยค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมชุดที่ 11 สมดุลของคาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google