งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 7 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 7 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 7 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้
รหัสวิชา คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 7 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

2 1. ความสำคัญของโปรแกรมยูทิลิตี้
รหัสวิชา 1. ความสำคัญของโปรแกรมยูทิลิตี้ โปรแกรมยูทิลิตี้ จะช่วยในการแก้ปัญหา ที่เกิดระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ และช่วยประหยัดเวลาการทำงานให้กับผู้ใช้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และปรับแต่งการทำงานของระบบปฏิบัติการ และช่วยปรับปรุงฮาร์ดแวร์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

3 2. ประโยชน์ของโปรแกรมยูทิลิตี้
รหัสวิชา 2. ประโยชน์ของโปรแกรมยูทิลิตี้ 1. การจัดการข้อมูลในดิสก์และไฟล์ 2. การตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 3. การจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ คอมพิวเตอร์ 4. การเพิ่มความสะดวกในการทำงาน 5. ช่วยในการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ 6. ใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

4 3. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Check disk
รหัสวิชา 3. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Check disk 1. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน My Computer 2. คลิกขวาที่ไดรว์ที่ต้องการตรวจ เช่น ไดรว์ C: 3. คลิกที่ Properties 4. คลิกที่แท็บหรือป้ายคำสั่ง Tool 5. คลิกที่ปุ่ม Check Now .... 6. คลิกเลือกเครื่องหมายถูก หน้าข้อความ Automatically fix file system errors Start for and attempt recovery of bad sectors 7. คลิกที่ปุ่ม Start 8. ตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อย จะรายงานผลการตรวจเช็ค 9. คลิกที่ปุ่ม OK จบการใช้งาน นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

5 3. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Check disk
รหัสวิชา 3. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Check disk 4 1 3 2 5 6 8 9 7 นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

6 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Disk Defragmenter
รหัสวิชา ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Disk Defragmenter 1. ดับเบิ้ลคลิก My Computer 9. โปรแกรม ทำการ Defrag 1 3. คลิกที่ Properties 9 3 2. คลิกขวาไดรว์ C: 2 6. ปรากฏหน้าต่าง Disk Defragmenter 4. คลิกแท็บ Tool 6 4 7 10. เสร็จสิ้นการตรวจสอบ 7. เลือกไดรว์ 10 5 5. คลิกที่ Defragment Now.... 11 8 11. ปิดโปรแกรม 8. คลิกที่ปุ่ม Defragment นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

7 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Disk Cleanup
รหัสวิชา ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Disk Cleanup 6. หน้าต่าง Select Drive 6 3. คลิก Accessories 2. คลิก Program หรือ All Program 7 7. เลือกไดรว์ 8 3 4. คลิก System Tools 8. คลิก OK 2 5. คลิก Disk Cleanup 4 5 1 1. คลิก Start 10 10. เลือกชนิดไฟล์ 7 12 12. คลิก Yes 9 11 11. คลิก OK นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

8 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Scheduled Tasks
รหัสวิชา ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Scheduled Tasks 3. คลิก Accessories 2. คลิก Program 3 4. คลิก System Tools 2 4 5. คลิก Scheduled Tasks 5 8. คลิก OK 1 1. คลิก Start 8 6 6. หน้าต่าง Scheduled Tasks 7 7. ดับเบิ้ลคลิก Add Scheduled Task 9. เลือกไฟล์ Disk Cleanup 9 10. คลิก Next 10 นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

9 ต่อ การใช้งานโปรแกรม Scheduled Tasks
รหัสวิชา ต่อ การใช้งานโปรแกรม Scheduled Tasks 11. เลือกวงกลม Weekly คือสัปดาห์ 11 13.เลือกเวลา และวันที่ 13 12. คลิก Next 14. คลิก Next 12 14 17 17. คลิก Finish 15.ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 15 18 18. โปรแกรมที่ตั้งเวลาทำงาน 16 16. คลิก Next นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

10 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
รหัสวิชา ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส 2. ปรากฏหน้าต่าง Nod32NT 2 1 1. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน 4. คลิก Next 4 3 3. คลิกปุ่ม Extract 5. เลือกรูปแบบ Typical 5 7. คลิก I accept 6 9. คลิก Next 7 6. คลิก Next 9 8 8. คลิก Next นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

11 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
รหัสวิชา ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส 11. ปรากฏหน้าต่าง Please Wait 11 10 10. คลิก Next 14. ไอคอน Nod32NT 14 12 13 13. คลิกปุ่ม Finish 12. คลิก Restart now นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน

12 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้
รหัสวิชา จบบทที่ 7 บทที่ 7 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นำเสนอโดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 7 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google