งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENVIRONMENT EDUCATION & TRAINING MODELADUL DOCTRINE STRUCTURE & ORGANIZATION ENEMY COMBAT READINESS TECHNOLOGY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENVIRONMENT EDUCATION & TRAINING MODELADUL DOCTRINE STRUCTURE & ORGANIZATION ENEMY COMBAT READINESS TECHNOLOGY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ENVIRONMENT EDUCATION & TRAINING MODELADUL DOCTRINE STRUCTURE & ORGANIZATION ENEMY COMBAT READINESS TECHNOLOGY

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 การฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ FM 21-6 ( 1975/2518 ) คู่มือ ครูฝึกทหาร ( บุคคล ) ( 2529 ) คู่มือ ครูฝึกทหาร ( หน่วย ) ( 2529 ) รส. 21-6 ( 2531 )

14 การฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ ( ต่อ ) การกำหนดผลลัพธ์ หรือ วัตถุประสงค์การฝึก เตรียมการฝึก ฝึกให้ได้มาตรฐาน ( ผ่าน / ไม่ ผ่าน )

15 การฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ ( ต่อ ) วัตถุประสงค์การฝึก กิจเฉพาะ เงื่อนไข มาตรฐาน

16 ระเบียบปฏิบัติ ลำดับขั้นตอน ความถูกต้อง จำนวนครั้ง ระยะทาง เวลา

17 การฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ ( ต่อ ) ขั้นที่ 1 ผู้ฝึกกล่าว วัตถุประสงค์การฝึก และ แสดงตัวอย่าง ขั้นที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติ ตาม โดยการ ปิดตอน และเปิดตอน ขั้นที่ 3 ผู้เข้ารับการฝึกเข้ารับ การทดสอบ ให้ได้ตามมาตรฐาน

18 ตอบข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt ENVIRONMENT EDUCATION & TRAINING MODELADUL DOCTRINE STRUCTURE & ORGANIZATION ENEMY COMBAT READINESS TECHNOLOGY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google