งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๓ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น : การ บรรจุข้อมูลในกรอบ ตัวอย่ าง TAG คำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดชื่อของ กรอบ ประกอบด้วย ข้อมูลที่ใช้แสดงในกรอบควรเป็นแฟ้มข้อมูลที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๓ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น : การ บรรจุข้อมูลในกรอบ ตัวอย่ าง TAG คำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดชื่อของ กรอบ ประกอบด้วย ข้อมูลที่ใช้แสดงในกรอบควรเป็นแฟ้มข้อมูลที่มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๓ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น : การ บรรจุข้อมูลในกรอบ ตัวอย่ าง TAG คำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดชื่อของ กรอบ ประกอบด้วย ข้อมูลที่ใช้แสดงในกรอบควรเป็นแฟ้มข้อมูลที่มี จริง ไม่จำกัดชนิดของ NAM E ข้อมูล แต่ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มา (SOURCE) ของข้อมูลนั้นๆให้ถูกต้องด้วย SRC = “HTTP://203.172.163.147/STU/00000/IMAGE/ 23032.jpg” SRC = “ พาธที่อยู่ของข้อมูล / ชื่อแฟ้มข้อมูล. สกุล แฟ้มข้อมูล ” ตัวอย่างแหล่งข้อมูล เช่น menu.html หรือ image/Pink.gif หรือ head.html รูปแบ บ มิฉะนั้นจะเกิดการผิดพลาดในการแสดงผล และให้ ระบุไว้ในส่วนของ FRAME

2 การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๓ ตัวอย่างการบรรจุกรอบ ๓ แถว แบบมีชื่อของกรอบ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น : การ บรรจุข้อมูลในกรอบ

3 ผลการ แสดงผล การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๓ ตัวอย่างการบรรจุกรอบ ๓ แถว แบบมีชื่อของกรอบ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น : การ บรรจุข้อมูลในกรอบ

4 ตัวอย่างการบรรจุกรอบ ๓ สดมภ์ แบบมีชื่อของกรอบ การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๓ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น : การ บรรจุข้อมูลในกรอบ

5 ตัวอย่างการบรรจุกรอบ ๓ สดมภ์ แบบมีชื่อของกรอบ การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๓ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น : การ บรรจุข้อมูลในกรอบ ผลการ แสดงผล

6 ตัวอย่างการบรรจุกรอบผสม แบบมี ชื่อของกรอบ การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๓ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น : การ บรรจุข้อมูลในกรอบ

7 ตัวอย่างการบรรจุกรอบผสม แบบมี ชื่อของกรอบ การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๓

8 ตัวอย่างการบรรจุกรอบผสม แบบมี ชื่อของกรอบ การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๓ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น : การ บรรจุข้อมูลในกรอบ ผลการ แสดงผล


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๓ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น : การ บรรจุข้อมูลในกรอบ ตัวอย่ าง TAG คำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดชื่อของ กรอบ ประกอบด้วย ข้อมูลที่ใช้แสดงในกรอบควรเป็นแฟ้มข้อมูลที่มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google