งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการข่าวแจ้งเตือน การบันทึกข่าวแจ้งเตือน ( ๑ ) ตัวแทนกอง, สถาบัน จะเป็นผู้บันทึกข่าว แจ้งเตือน ( ๒ ) ข้อมูลที่บันทึก จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ในทันที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการข่าวแจ้งเตือน การบันทึกข่าวแจ้งเตือน ( ๑ ) ตัวแทนกอง, สถาบัน จะเป็นผู้บันทึกข่าว แจ้งเตือน ( ๒ ) ข้อมูลที่บันทึก จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ในทันที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการข่าวแจ้งเตือน การบันทึกข่าวแจ้งเตือน ( ๑ ) ตัวแทนกอง, สถาบัน จะเป็นผู้บันทึกข่าว แจ้งเตือน ( ๒ ) ข้อมูลที่บันทึก จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ในทันที ( ๓ ) ผู้ดูแลเว็บไซต์ หรือ ตัวแทนคณะกรรมการ ฯ จะเป็นผู้อนุมัติ ( ๔ ) ข่าวที่แสดงต่อสาธารณะ จะเป็นข่าวที่ ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น

2 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ( ๑ ) ล็อกอินด้วย username และ password ที่ ได้รับการ approved จากผู้ดูแลเว็บไซต์แล้ว ( ๒ ) คลิกเลือกที่ข้อความ “ เพิ่มข้อมูลข่าวแจ้ง เตือน ” ( ๓ ) ผู้ดูแลเว็บไซต์ หรือ ตัวแทนคณะกรรมการ ฯ จะเป็นผู้อนุมัติ ( ๔ ) ข่าวที่แสดงต่อสาธารณะ จะเป็นข่าวที่ ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น

3 การเข้าสู่เว็บไซต์ ให้พิมพ์ http://203.157.48.90

4 ตัวอย่าง

5 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ล็อกอิน

6 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล เลือกรายการ “ บันทึกเพิ่มข่าวความเสี่ยง ”

7 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ป้อนข้อมูล

8 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล เลือกกลุ่มของข่าวแจ้งเตือน

9 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล เลือกกลุ่มย่อย

10 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล เลือกหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

11 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล เลือกแฟ้มที่เป็นเอกสารแนบ

12 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูล

13 การอนุมัติเพื่อเผยแพร่ต่อ สาธารณะ ผ

14

15

16

17

18 การยกเลิกไม่เผยแพร่ คลิกที่ข่าวนั้น แล้วกดปุ่ม “ ไม่อนุมัติ ”

19 การลบข้อมูลจากเว็บไซต์ คลิกที่ข่าวนั้น แล้วกดปุ่ม “ ลบข่าวนี้ ”

20 การแก้ไขข่าว คลิกที่ข่าวนั้น แล้วกดปุ่ม “ แก้ไข ”

21 การแก้ไขข่าว คลิกที่ข่าวนั้น แล้วกดปุ่ม “ แก้ไข ”

22 การแก้ไขข่าว คลิกที่ข่าวนั้น แล้วกดปุ่ม “ แก้ไข ”


ดาวน์โหลด ppt การจัดการข่าวแจ้งเตือน การบันทึกข่าวแจ้งเตือน ( ๑ ) ตัวแทนกอง, สถาบัน จะเป็นผู้บันทึกข่าว แจ้งเตือน ( ๒ ) ข้อมูลที่บันทึก จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ในทันที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google