งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Week 6 การถ่ายภาพดิจิทัลเบื้องต้น Digital Photo Technique.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Week 6 การถ่ายภาพดิจิทัลเบื้องต้น Digital Photo Technique."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Week 6 การถ่ายภาพดิจิทัลเบื้องต้น Digital Photo Technique

2 จงตั้งเป้าหมาย ให้กับตนเอง เพื่อเป็นหลักยึด ในการดำเนินชีวิต ให้ประสบความสำเร็จ

3 Download site http://202.44.47.74/download/664314_photo

4 การชดเชยแสง

5 ทำไมต้องชดเชยแสง เพราะในบางสถานการณ์ กล้องไม่สามารถบันทึกภาพ ให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับ ที่ตาเรามองเห็นได้ รูปที่ ได้มานั้นอาจมืดหรือสว่างไป ทั้งๆ ที่เราก็วัดแสงแล้ว จึงต้องปรับแก้ด้วยการ " ชดเชยแสง " www.chalaom.com

6 เช่น สถานการณ์แบบนี้ เมื่อดูภาพหลังจากถ่ายเสร็จ แล้วเกิดคำถามว่า " ทำไม่สีมันไม่ดำเหมือนของ จริง " หรือ " ทำไม่สีมันไม่ขาวเหมือน ของจริง " การชดเชยแสง

7 เช่น สถานการณ์แบบนี้ เมื่อดูภาพหลังจากถ่ายเสร็จแล้ว เกิดคำถามว่า " ทำไม่สีมันไม่ดำเหมือนของจริง " หรือ " ทำไม่สีมันไม่ขาวเหมือนของ จริง " การชดเชยแสง

8 เมื่อเราเห็นผลลัพธ์ดังนั้น เราก็ " ชดเชยแสงไปฝั่งลบ " เพื่อให้ได้รูปที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ตาเห็นมากที่สุด ในรูปนี้ ผมชดเชยแสง -1 Stop ก็จะได้รูปอย่างที่เห็นครับ ปล. " ชดเชยอย่างไร แล้ว Stop นี่คืออะไร " เดี๋ยวจะชี้แจงให้ฟังครับ การชดเชยแสง

9 Stop คือหน่วยวัดของกล้องที่ใช้ในการ เพิ่ม หรือลดค่าต่างๆ ของกล้อง ครั้งละ 1 เท่าตัว เช่น " เพิ่ม Speed Shutter ขึ้น 1 Stop" หมายถึง เพิ่ม Speed Shutter ขึ้น 1 เท่าตัว “ ชดเชยไปฝั่งลบ Speed Shutter ก็ต้อง " เร็วขึ้น “ ชดเชยไปฝั่งบวก Speed Shutter ก็ต้อง " ช้าลง " การชดเชยแสง

10

11 สมมติว่า Speed Shutter ตั้งต้นอยู่ที่ 1/10Sec หากเพิ่ม Speed Shutter ขึ้นครั้งละ 1 Stop เป็นจำนวน 3 ครั้ง จะได้ Speed Shutter ที่เท่าไหร่ 1. ตั้งต้นที่ 1/10Sec, Stop แรก Speed Shutter ก็ไปอยู่ที่ 1/20Sec ----> เพิ่มขึ้น 1 Stop 2. ตั้งต้นที่ 1/20Sec, Stop ที่สอง Speed Shutter ก็ไปอยู่ที่ 1/40Sec ----> เพิ่มขึ้น 2 Stop 3. ตั้งต้นที่ 1/40Sec, Stop ที่สาม Speed Shutter ก็ไปอยู่ที่ 1/80Sec ----> เพิ่มขึ้น 3 Stop การชดเชยแสง (Shutter Speed)

12 การชดเชยแสง (Exposure Value) หากลดขนาดรูรับแสงลง 0.3 Stop จะได้รูรับ แสงใหม่คือ 10 หากลดขนาดรูรับแสงลง 0.7 Stop จะได้รูรับ แสงใหม่คือ 11 หากลดขนาดรูรับแสงลง 1.0 Stop จะได้รูรับ แสงใหม่คือ 13 ในทางกลับกัน หากเพิ่มขนาดรูรับแสงลง 0.3 Stop จะได้รูรับ แสงใหม่คือ 8 หากเพิ่มขนาดรูรับแสงลง 0.7 Stop จะได้รูรับ แสงใหม่คือ 7.1 หากเพิ่มขนาดรูรับแสงลง 1.0 Stop จะได้รูรับ แสงใหม่คือ 6.3

13 การชดเชยแสง

14 ตารางการชดเชยแสง

15 การชดเชยแสง

16

17 สี และ แสง

18 White Balance

19 ตอบคำถาม และ สรุปบทเรียน ขอขอบคุณ ข้อมูลและรูปภาพประกอบ โดย คุณเล็ก Korat Photo Club


ดาวน์โหลด ppt Week 6 การถ่ายภาพดิจิทัลเบื้องต้น Digital Photo Technique.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google