งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
หลักสูตร คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (Systematic Thinking )

2 การที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้น ทุกคนจะต้องมีการเรียนรู้ สร้างสมสติปัญญา
และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ ทำธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรือง เราจึงจำเป็นต้องใช้ ความคิด และ ความจำ เพื่อจัดการกับ ความรู้ ข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลา คน ที่สามารถคิดอะไรได้เก่ง ลึกซึ้ง ครบถ้วนและถูกต้องอยู่เสมอนั้น เขามักจะมีเทคนิค วิธีการคิด รูปแบบ การวิเคราะห์และมีวิธีพิจารณาตัดสินใจในเรื่องใด ๆ ได้อย่างเป็นระบบ หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้ผู้เข้า รับการอบรมรู้จักวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การสื่อสารที่กระจ่าง ชัด เข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ด้วยมุมมองที่กว้าง เห็นความแตกต่าง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเรียนรู้ถึง การจัดกลุ่ม และระเบียบข้อมูล เพื่อความเข้าถึงประเด็นปัญหาและการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในการ ดำเนินงานได้อย่างมีหลักเกณฑ์ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน ทำให้ที่จะเผชิญกับปัญหาและสามารถเปลี่ยนแปลง ความคิดที่จะนำไปสู่ต้นเหตุของปัญหานั้น ๆได้อย่างมีประสิทธิผล

3 หัวข้อการสัมมนา เทคนิคการตัดสินใจที่ดีเป็นอย่างไร
จิตวิทยา บุคลิกภาพ ทัศนคติ และการรับรู้ที่ถูกต้องมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจที่ ประสบผลสำเร็จ เราจะพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และการรับรู้ได้อย่างไร ทำอย่างไรจึงจะคิดและตัดสินใจได้ถูกต้องสม่ำเสมอ โดยเฉพาะครั้งที่สำคัญมาก ๆ ขั้นตอนการตัดสินใจที่ดีเป็นอย่างไร เทคนิคการตัดสินใจที่ดี มีองค์ประกอบหรือปัจจัยอะไรบ้าง เราใช้สมองส่วนที่ควบคุมความคิด การใช้เหตุผลไตร่ตรอง หรือใช้สมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก หรือ สัญชาติญาณในการตัดสินใจ สัดส่วนของการใช้สมองทั้งสองด้านนั้นควรจะเป็น อย่างไร

4 กรรมการอิสระบริษัท Rockworth และ President Rice Products
วิทยากร อ.สุรพจน์ สุวรรณพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน, อาจารย์สอนโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์, กรรมการอิสระบริษัท Rockworth และ President Rice Products

5 วันที่จัดอบรม 25 กันยายน 9:00-16. 00 น
วันที่จัดอบรม 25 กันยายน 9: น. โรงแรม Windsor Suites (สุขุมวิท ) ลงทะเบียน น. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน ท่านละ 3,490 บาท + ภาษี 7 % = 3, บาท กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอยรามคำแหง164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมันบุรี กรุงเทพ 10510 ติดต่อสอบถาม คุณ ณัฐกานต์ Tel: Fax: จองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท แพสคอนส์ จำกัด ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย์

6 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google