งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รับเอกสาร การตรวจ สุขภาพ รายชื่อติด กับ กระดาน หรือโต๊ะ ประตูทางเข้า ประตู ทางออก ลงทะเบียนและรับ หลอดเลือด ชั่ง น้ำหนัก / วัดส่วนสูง เจาะ เลือด พบแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รับเอกสาร การตรวจ สุขภาพ รายชื่อติด กับ กระดาน หรือโต๊ะ ประตูทางเข้า ประตู ทางออก ลงทะเบียนและรับ หลอดเลือด ชั่ง น้ำหนัก / วัดส่วนสูง เจาะ เลือด พบแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รับเอกสาร การตรวจ สุขภาพ รายชื่อติด กับ กระดาน หรือโต๊ะ ประตูทางเข้า ประตู ทางออก ลงทะเบียนและรับ หลอดเลือด ชั่ง น้ำหนัก / วัดส่วนสูง เจาะ เลือด พบแพทย์ โต๊ะ เก้า อี้ การเงิน / คืนเอกสาร / รับ ใบเอ็กซเรย์ รายการการ ตรวจพิเศษ ปอด ตรวจ EKG. เตียงหรือ โต๊ะยาว วัดความดัน โลหิต โต๊ ะ การเงิ น ห้องตรวจ EKG. มีประตูหน้าต่างหรือ ม่าน ปิดมิดชิด เพราะผู้เข้ารับการตรวจต้อง ถอดเสื้อตรวจ โต๊ะ แผนผัง การจัด ห้องตรวจ สุขภาพ ประจำปี โต๊ะ 1 2 3 4 56 7 8

2 ขั้นตอนที่ 1 ดูรายชื่อและเลขที่ผู้เข้ารับ การตรวจ บอร์ ด รับเอกสารการตรวจ สุขภาพ โต๊ ะ

3 ชั่งน้ำหนักและวัด ส่วนสูง วัดความดันโลหิต โต๊ ะ

4 ขั้นตอนที่ 4 เจาะเลือด โต๊ ะ เก้า อี้ โต๊ะ พบแพทย์ ขั้นตอน ที่ 5 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

5 การเ งิน รายการการตรวจ พิเศษ ปอด ตา ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 8 รายการการตรวจ พิเศษ ปอด ตา ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 8 การเ งิน

6 การเงิน / คืน เอกสาร / รับซอง ฟิล์มเอ็กซเรย์ ประตู ทางออก ประตู ทางเข้า รายการตรวจพิเศษ ( เบิก ไม่ได้ ) ตรวจการทำงานของหัวใจด้วย คลื่นไฟฟ้า (EKG) ควรตรวจก่อนไปพบ แพทย์ ตรวจชั้น 2 ณ ห้องพยาบาล

7 การเงิน, คืน เอกสาร และรับ ซองฟิล์มเอ็กซเรย์ เชิญไป เอ็กซ์เรย์ ที่รถเอ็กซ์เรย์ บริเวณหน้า อาคาร 6 เสร็จสิ้น ขั้นตอน การตรวจ สุขภาพ

8 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอน ที่ 9 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 4

9 ขั้นตอน ที่ 5 ขั้นตอน ที่ 8 ขั้นตอน ที่ 6 ขั้นตอน ที่ 7

10 การตรวจสุขภาพ ประจำปี คณะสาธารณสุข ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 14 ธันวาคม 2547 ระหว่างเวลา 7.00 – 11.00 น.


ดาวน์โหลด ppt รับเอกสาร การตรวจ สุขภาพ รายชื่อติด กับ กระดาน หรือโต๊ะ ประตูทางเข้า ประตู ทางออก ลงทะเบียนและรับ หลอดเลือด ชั่ง น้ำหนัก / วัดส่วนสูง เจาะ เลือด พบแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google