งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วน ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้

3 การแก้ปัญหา 1. หาสิ่งที่โจทย์กำหนด 2. หาว่าโจทย์ถามอะไร 3. ที่โจทย์กำหนดจะทำอย่างไร จึงจะได้สิ่งที่โจทย์ถาม

4 ข้อ10 หน้า 65 ขับรถยนต์ไปต่างจังหวัด เขาเติมน้ำมันไว้เต็มถัง เมื่อขับรถไปได้ 150 กิโลเมตร 3 4 ของถัง เหลือน้ำมันอยู่ แล่น10 ก.ม. ต่อน้ำมัน 1 ลิตร เหลือน้ำมันในถังกี่ลิตร

5 โจทย์กำหนด เติมน้ำมันไว้เต็มถัง ขับรถไปได้ 150 ก.ม. 3 4 เหลือน้ำมันอยู่ ของถัง 10 ก.ม. ใช้น้ำมัน 1 ลิตร

6 โจทย์ถาม เหลือน้ำมัน ในถังกี่ลิตร

7 ตัวตั้ง × ตัวคูณ = ผลลัพธ์ 2 × 3 = 6 = 6 ÷ 3 2 = ÷ 6 2 3

8 แนวคิด ทาง 150 กิโลเมตร คิดเป็นน้ำมัน 150 ÷ 10 ลิตร = 15 ลิตร ของถัง
4 ของถัง น้ำมัน 15 ลิตร 1 4 × น้ำมันเต็มถัง = 15 ลิตร

9 ระยะทาง 150 เมตร วิธีทำ คิดเป็นน้ำมัน 150 ÷ 10 = 15 ลิตร 4 3 4 1 4
ระยะทาง เมตร วิธีทำ คิดเป็นน้ำมัน 150 ÷ 10 = 15 ลิตร 4 3 4 1 4 ใช้น้ำมันไป - ของถัง = 1 4 × น้ำมันเต็มถัง = 15 ลิตร 1 4 น้ำมันเต็มถัง = 15 ÷ ตัวตั้ง ตัวคูณ

10 1 4 น้ำมันเต็มถัง 15 ÷ = 4 1 = 15 × = 60 ลิตร เหลือน้ำมันในถัง 60 - 15 = 45 ลิตร

11 หน้า 70 ข้อ7 21 29 มีพนักงานชาย ของทั้งหมด ผลต่างชายและหญิง เป็น 65 คน มีพนักงานทั้งหมดกี่คน

12 วิธีทำ 21 29 พนักงานชาย ของทั้งหมด 29 21 29 พนักงานหญิง - 8 29 = ของทั้งหมด

13 ผลต่างระหว่างชายและหญิง
21 29 8 29 - ของทั้งหมด 13 29 = ของทั้งหมด = 65 คน

14 ดังนั้น พนักงานทั้งหมด 5 13 29 29 13 65 ÷ 65 × = = 145 คน

15 หน้า 64,65 ข้อ 5,6,8,9


ดาวน์โหลด ppt สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google