งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

...เกม 4 ตัวเลือก... โดย นางนภีสี กันทัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "...เกม 4 ตัวเลือก... โดย นางนภีสี กันทัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ...เกม 4 ตัวเลือก... โดย นางนภีสี กันทัด
...เกม 4 ตัวเลือก... โดย นางนภีสี กันทัด Start

2 จงตอบคำถามต่อไปนี้โดยคลิกเลือกที่ตัวเลือกด้านหน้า
1. ข้อใดเป็นขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล รับข้อมูล แสดงผลข้อมูล รับข้อมูล แสดงผลข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล รับข้อมูล รับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล

3 ! ! ! WOW ! ! ! ถูกต้อง เก่งมากค่ะ

4 ผิดค่ะ... ลองใหม่อีกครั้งค่ะ

5 จงตอบคำถามต่อไปนี้โดยคลิกเลือกที่ตัวเลือกด้านหน้า
2. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูล เมาส์ เครื่องพิมพ์ จอภาพ เครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ซีพียู แป้นพิมพ์

6 ! ! ! WOW ! ! ! ถูกต้อง เก่งมากค่ะ

7 ผิดค่ะ... ลองใหม่อีกครั้งค่ะ

8 จงตอบคำถามต่อไปนี้โดยคลิกเลือกที่ตัวเลือกด้านหน้า
3. อุปกรณ์ในข้อใดเปรียบได้กับสมองของคอมพิวเตอร์ ซีพียู จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์

9 ! ! ! WOW ! ! ! ถูกต้อง เก่งมากค่ะ

10 ผิดค่ะ... ลองใหม่อีกครั้งค่ะ

11 จงตอบคำถามต่อไปนี้โดยคลิกเลือกที่ตัวเลือกด้านหน้า
4. เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในหน่วยใด หน่วยประมวลผล หน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผลข้อมูล หน่วยส่งข้อมูล

12 ! ! ! WOW ! ! ! ถูกต้อง เก่งมากค่ะ

13 ผิดค่ะ... ลองใหม่อีกครั้งค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ...เกม 4 ตัวเลือก... โดย นางนภีสี กันทัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google