งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บเพจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บเพจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บเพจ
โดย อ.วสันต์ บุญประสม

2 การเพิ่มลูกเล่นด้วยมัลติมีเดียชนิดต่างๆ อย่างเช่น เสียงเพลง
ภาพเคลื่อนไหวแบบ Flash เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจ ให้กับเว็บเพจไม่น้อย ซึ่งใน Dreamweaver มีเครื่องมือที่ช่วย ให้นักเรียนสามารถสร้างและปรับแต่งมัลติมีเดียเหล่านี้ได้อย่างสะดวก

3 การแทรก Flash ลงในเว็บเพจ

4 2. เลือกคำสั่ง SWF บนแท็บ Common ของ Insert เพื่อแทรกไฟล์ Flash

5 3. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ Flash เอาใว้
5. คลิกปุ่ม OK

6 6. คลิกปุ่ม OK

7 เมื่อเสร็จแล้วสามารถทดลองเล่นไฟล์ Flash ก่อนได้ โดยการคลิกปุ่ม Play
8. เมื่อกดปุ่ม Play เป็นการแสดงของไฟล์ Flay

8 9. เมื่อเรากดปุ่ม Play ไฟล์ Flash จะแสดงอย่างในภาพ
10. ถ้าต้องการหยุดแสดง ให้เรากดปุ่ม Stop ด้านล่างขวาของหน้าจอ

9 การเล่นเพลงในเว็บเพจด้วย Plugin
เราสามารถเพิ่มเสียงเพลงดนตรีลงในเว็บเพจได้ สำหรับไฟล์เสียงที่จะนำมาใส่ในเว็บเพจนั้นมีอยู่ด้วยกัน ดังนี้ .mid หรือ .midi เป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็ก คุณภาพเสียงดีมาก แสดงได้ทุกเบราเซอร์โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเสริม (Plug-in) .wav เป็นไฟล์ที่มีคุณภาพเสียงดี แสดงได้ทุกเบราเซอร์โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเสริม แต่ไฟล์จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าไฟล์ .mid .mp3 เป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็ก คุณภาพเสียงดีมาก สามารถฟังเสียงเพลงได้โดยไม่ต้องรอดาวน์โหลดจนครบทั้งเพลง แต่จะต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับเล่นเสียง อย่างเช่น Windows Media Player เป็นต้น

10 1. วางเคอร์เซอร์ตรงตำแหน่งที่ต้องการแผงควบคุมเล่นเสียง

11 2. เลือกคำสั่ง Plugin บนแท็บ Common ของ Insert Bar เพื่อแทรก
ไฟล์เสียงลงในเว็บเพจ

12 3. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์เสียง
4. คลิกเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการแทรกลงในเว็บเพจ 5. คลิกปุ่ม OK

13 6. เมื่อเสร็จแล้วจะแสดงไอคอนของไฟล์ดังรูป จะปรากฏรูป Plugin
ขึ้นมาที่จุดที่เราวางเคอร์เซอร์ไว้ เราสามารถปรับขนาดของแผงควบคุม เสียงโดยการใช้เมาส์คลิกที่จุดดำด้านข้างๆ แล้วเลือนได้เลย

14 7. เมื่อนักเรียนกดปุ่ม F12 จะปรากฏเป็นรูปหน้าของ Windows Media Player
ที่ใช้เล่นเว็บเพจในหน้าต่างเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บเพจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google