งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กผอม – เด็กอ้วน ล้วนเป็นปัญหาของชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กผอม – เด็กอ้วน ล้วนเป็นปัญหาของชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กผอม – เด็กอ้วน ล้วนเป็นปัญหาของชาติ
โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ B.Sci,MCN. นักวิชาการเชี่ยวชาญโภชนาการ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานโภชนาการสมวัย ที่ปรึกษากิติศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

2 ปัญหาโภชนาการในเด็กไทย
สรุป ปัญหาโภชนาการในเด็กไทย ปล่อยไว้ ประเทศไทยหายนะ

3 เด็กอ้วนพุ่งเต็มประเทศ
ปัญหาใหญ่ เด็กขาดสารอาหาร ยังไม่หมด เด็กอ้วนพุ่งเต็มประเทศ

4 คนไทยมีคุณภาพชีวิตต่ำ
ผลกระทบ เด็กผอม IQ ต่ำ จน เด็กอ้วน ผู้ใหญ่อ้วน โรค คนไทยมีคุณภาพชีวิตต่ำ ทำให้ชาติไม่เจริญ

5

6 ทำไมเด็กไทย กินไม่เป็น
อย่าโทษเด็ก ผู้ใหญ่ใจดี ต้องมีความรับผิดชอบ

7 เด็กไทย .... ขาดภูมิคุ้มกันทางปัญญา ตัดสินใจกินอาหารตามความรู้สึก
คาดไม่ถึงว่า ผลการกินไม่เป็น จะวกกลับมาทำลายชีวิตตัวเอง

8 ความจริงของเด็กไทย ... ไม่ได้กินอาหารเช้า
กินอาหารเช้าที่ขาดคุณภาพ / ไม่พอ กินอาหารกลางวันคุณภาพต่ำ กิน – ดื่ม อาหารว่าง หวาน – มัน เค็ม จัด ปฏิเสธกินผัก ละทิ้งอาหารไทย

9 ความจริงที่ค้นพบ ห่างกัน 5 ปี เด็กไทยวัยก่อนเรียน
อ้วนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40

10 อีก 10 ปี เด็กไทย 1 ใน 5 จะเป็นโรคอ้วน !!!

11 เด็กไทยวัยเรียน เดินมา 10 คน จะอ้วน – ท้วม 2 – 3 คน

12 เด็กไทยจำนวนมาก ขาด ไอ โอ ดีน และ ธาตุเหล็ก IQ ต่ำ

13 IQ ปกติ 90 – 100 แต่ เด็กไทย 91

14 เด็กไทยวัยเรียน ร้อยละ 49.6 กินขนมกรุบกรอบประจำ ห่างกัน 3 ปี กินเพิ่ม 2 เท่า

15 จ่ายเงิน 1 แสนล้านบาท / ปี จ่ายเงินเรียนหนังสือ 3,024 บาท
เด็กไทย จ่ายเงิน 1 แสนล้านบาท / ปี ซื้อขนมด้อยคุณค่า เฉลี่ยคนละ 9,800 บาทต่อปี จ่ายเงินเรียนหนังสือ 3,024 บาท

16 จัดอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
โรงเรียนส่วนมาก จัดอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ที่ให้พลังงานสูง

17 แป้ง ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม
เด็กไทย 1 ใน 3 กินอาหารประเภท แป้ง ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม สูง เป็นประจำ

18 เด็กไทยจำนวนมาก กิน ผัก ผลไม้ ไม่พอ ควรกินผักวันละ 12 ช้อน แต่เด็กไทยกิน 1 – 2 ช้อน

19 อาหารว่างของเด็กไทย ไร้คุณค่า

20 ให้เด็กกินเป็นอาหารว่าง จะมีเด็กอ้วนน้อยกว่า
ข้อมูลน่าสนใจ โรงเรียนที่จัดผลไม้ ให้เด็กกินเป็นอาหารว่าง จะมีเด็กอ้วนน้อยกว่า โรงเรียนไม่ได้จัด สูงถึงร้อยละ 30

21 ข้อมูลน่าสนใจ โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ทำกิจกรรมจากบริษัทเครื่องดื่ม น้ำอัดลม และขนม มีเด็กอ้วนเป็น 1.5 เท่า ของโรงเรียนที่ไม่ได้รับ

22 ข้อมูลน่าสนใจ โรงเรียนที่จำหน่ายน้ำอัดลม และเครื่องดื่มรสหวาน
มีเด็กอ้วนเป็น 2 เท่า ของโรงเรียนที่ไม่ได้ขาย

23 ข้อมูลน่าสนใจ โรงเรียนที่ทำกิจกรรมทางกาย อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์
มีเด็กอ้วนน้อยกว่า โรงเรียนที่ไม่ได้จัด ร้อยละ 20

24 เด็กไทยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2
ในที่สุด ห่างกันแค่ 5 ปี เด็กไทยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 18 เพราะ อ้วน

25 ใช้เงิน 7 – 8 หมื่นล้านบาท / ปี โรคเบาหวาน และโรคหัวใจหลอดเลือด
ประเทศไทย ใช้เงิน 7 – 8 หมื่นล้านบาท / ปี รักษาคนป่วย โรคเบาหวาน และโรคหัวใจหลอดเลือด

26 คำถาม ? แล้วจะทำอย่างไร ? ปล่อยไว้ไม่เป็นไร ? ไม่ใช่ปัญหาของฉัน
อย่าแบกประเทศไทยไว้ อยู่กันแบบนี้มาตั้งนาน ไม่เห็นเป็นอะไร ไม่ใช่ธุระของฉัน

27 ปัญหาโภชนาการ เป็นปัญหาภาระกิจ ของทุกคน จะละเลยไม่ได้

28 แก้ไขปัญหา นำพาให้เด็กไทย
ได้เวลา ที่ทุกคนต้องใส่ใจ แก้ไขปัญหา นำพาให้เด็กไทย โภชนาการสมวัย

29 โครงการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย
โครงการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย นายสง่า ดามาพงษ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย สสส.

30 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะ ของ อปท. โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านรับเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็กและชุมชน รวมทั้งภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ ที่พึงประสงค์ เพื่อนำไปสู่การมีโภชนาการสมวัยของทารก เด็กวัยก่อนเรียน และเด็กวัยเรียน 30

31 กลไกโภชนาการสมวัย นโยบาย สื่อสารสาธารณะ HUB/ทีมภาค ชุมชน สื่อสาร
0-3 ปี ทีมปฏิบัติการ และ นักขาย แม่ พ่อฯ ครอบครัว 0-5 ปี นิทาน “หม่ำๆ” นิทาน “แม่ยังจำได้” คู่มือ “พ่อแม่” ทีมวิชาการ อสม. แกนนำ สื่อชุมชน ชุมชน แผนยุทธศาสตร์สมวัย 3 ปี ปี 3-5 ปี ผดด.แม่ครัว ศพด. บ้านรับเลี้ยง สถานรับเลี้ยง ภาพพลิก FBDG (แกนนำ อสม.) บทความหอกระจายข่าว เสียงตามสาย บทความสั้นวิทยุชุมชน อบต./ เทศบาล ผู้บริหาร ครู แม่ครัว ร้านค้า ผู้ปกครอง 6-14 ปี สพท. โรง เรียน ทีมนักการตลาดเชิงสังคม คู่มือ บริหารจัดการ (อปท) คู่มือ ผดด. ร่วมใจสร้างเด็กไทยฯ คู่มือ ช่วยเด็กไทยให้กินขนมดี นิทาน “แม่ยังจำได้” โปรแกรมอาหารกลางวัน โปรแกรมเฝ้าระวัง หลักสูตร อบรม สื่อสร้างสรรค์ฯ โครงการ สมวัย ท้องถิ่น จังหวัด สื่อสาร สาธารณะ ผู้บริหาร คู่มือบริหารจัดการอาหารในโรงเรียน โครงการ สมวัย แม่ครัว และผู้ประกอบการ คู่มือแม่ครัวอนามัยฯ คู่มือช่วยเด็กไทย ให้กินขนมดี ครู โปรแกรมอาหารกลางวัน โปรแกรมเฝ้าระวัง ชุดเรียนรู้กลาง(บูรณาการใน 8 สาระ) HUB/ทีมภาค นโยบาย สื่อสารสาธารณะ ศึกษา/มหาดไทย ระบบบริหารจัดการ

32 ขอขอบพระคุณ แทนเด็กไทย
ขอขอบพระคุณ แทนเด็กไทย


ดาวน์โหลด ppt เด็กผอม – เด็กอ้วน ล้วนเป็นปัญหาของชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google