งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

255512040400- ร. ร. บ้านหุบกะพง สพป. พบ.2 update cned school server from 25530712 12/18/20121 cned school server banhubkapong school 0815134770.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "255512040400- ร. ร. บ้านหุบกะพง สพป. พบ.2 update cned school server from 25530712 12/18/20121 cned school server banhubkapong school 0815134770."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 255512040400- ร. ร. บ้านหุบกะพง สพป. พบ.2 update cned school server from 25530712 12/18/20121 cned school server banhubkapong school 0815134770

2 Show old hardware and setting 12 july 2553 created Os fc11-64bit Hdd sata 2tb 2 total Manage hdd with fdisk Ram ddr3 1333 1gb 2 total Asus p5g41t-mlx cpu e54 Lan gblan onboard +smc-1255tx-1 Powersupply enermax model eg465p-ve Case isonas plasma black 12/18/20122 cned school server banhubkapong school 0815134770

3 12/18/20123 cned school server banhubkapong school 0815134770

4 12/18/20124 cned school server banhubkapong school 0815134770

5 12/18/20125 cned school server banhubkapong school 0815134770

6 12/18/20126 cned school server banhubkapong school 0815134770

7 แสดงข้อมูลเก่าและของใหม่ เป็นการเซ็ทอัพ เวอชั่นเก่า เปิดเครื่องพบการ สแกนฮาร์ดดิสก์ ทำการตรวจเนื้อหา ยังเป็นแบบของเก่า ต้องทำ การอัพเดทใหม่หมด Old partition msdos New partition gpt New order use parted mkpart mklabel mkfs.ext4 e2fsck –f /dev/sdxx Hardcopy hdd1 hdd2 use time seven hours. เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจของโรงเรียนที ต้องการทำไปใช้หา อุปกรณ์ 12/18/20127 cned school server banhubkapong school 0815134770

8 Step to step new setting manage two hdd in old server use docking station “oker write colour” let hdd put into oker station open computer root/123456 #mount /dev/sd press tap two times see hdd sdc sdd #pared 12/18/20128 cned school server banhubkapong school 0815134770

9 parted select /dev/sdc parted mklabel yes gpt p mkpart 1 ext3 0 2000gb p 12/18/20129 cned school server banhubkapong school 0815134770

10 parted select /dev/sdd p mklabel yes gpt mkpart 1 ext3 12/18/201210 cned school server banhubkapong school 0815134770

11 0 2000gb p see sdd1=2000gb gpt q 12/18/201211 cned school server banhubkapong school 0815134770

12 format and e2fsck q mkfs.ext4 /dev/sdc1 e2fsck –f /dev/sdc1 mkfs.ext4 /dev/sdd1 e2fsck –f /dev/sdd1 when finisked let two hdd create hardcopy hardcopy hdd1 hdd2 use times 7 hours let two hdd put in old case. 12/18/201212 cned school server banhubkapong school 0815134770

13 step ot hard copy put master hdd1, hdd2 in oker1, oker2 put destination hdd1, hdd2 in oker1, oker2 open switch oker1 press buttom ten seconds open switch oker2 press buttom about ten seconds about 7 hours copying finished let copied hdd1 and hdd2 put in case. now ready to setup cned school server 12/18/201213 cned school server banhubkapong school 0815134770

14 put fc 11-64bit into cdrom drive and option bios boot from cdrom First page choose menu 2 12/18/201214 cned school server banhubkapong school 0815134770

15 12/18/201215 cned school server banhubkapong school 0815134770

16 12/18/201216 cned school server banhubkapong school 0815134770

17 12/18/201217 cned school server banhubkapong school 0815134770

18 12/18/201218 cned school server banhubkapong school 0815134770

19 12/18/201219 cned school server banhubkapong school 0815134770

20 12/18/201220 cned school server banhubkapong school 0815134770

21 12/18/201221 cned school server banhubkapong school 0815134770

22 12/18/201222 cned school server banhubkapong school 0815134770

23 12/18/201223 cned school server banhubkapong school 0815134770

24 12/18/201224 cned school server banhubkapong school 0815134770

25 12/18/201225 cned school server banhubkapong school 0815134770

26 12/18/201226 cned school server banhubkapong school 0815134770

27 12/18/201227 cned school server banhubkapong school 0815134770

28 12/18/201228 cned school server banhubkapong school 0815134770

29 12/18/201229 cned school server banhubkapong school 0815134770

30 12/18/201230 cned school server banhubkapong school 0815134770

31 12/18/201231 cned school server banhubkapong school 0815134770

32 12/18/201232 cned school server banhubkapong school 0815134770

33 12/18/201233 cned school server banhubkapong school 0815134770

34 12/18/201234 cned school server banhubkapong school 0815134770

35 12/18/201235 cned school server banhubkapong school 0815134770

36 12/18/201236 cned school server banhubkapong school 0815134770

37 12/18/201237 cned school server banhubkapong school 0815134770

38 12/18/201238 cned school server banhubkapong school 0815134770

39 12/18/201239 cned school server banhubkapong school 0815134770

40 12/18/201240 cned school server banhubkapong school 0815134770

41 12/18/201241 cned school server banhubkapong school 0815134770

42 12/18/201242 cned school server banhubkapong school 0815134770

43 12/18/201243 cned school server banhubkapong school 0815134770

44 12/18/201244 cned school server banhubkapong school 0815134770

45 12/18/201245 cned school server banhubkapong school 0815134770

46 12/18/201246 cned school server banhubkapong school 0815134770

47 12/18/201247 cned school server banhubkapong school 0815134770

48 12/18/201248 cned school server banhubkapong school 0815134770

49 12/18/201249 cned school server banhubkapong school 0815134770

50 12/18/201250 cned school server banhubkapong school 0815134770

51 12/18/201251 cned school server banhubkapong school 0815134770

52 setup scriptfc11.4 root/123456 copy setupfc11.4 /root cd setupfc11.4./setup /net-reset reboot root/123456 12/18/201252 cned school server banhubkapong school 0815134770

53 setup scriptfc11.4 cd setupfc11.4./net-setup reboot root/123456 12/18/201253 cned school server banhubkapong school 0815134770

54 passwd webmaster root/123456 passwd webmaster teacher789 smbpasswd –a webmaster teacher789 12/18/201254 cned school server banhubkapong school 0815134770

55 12/18/201255 cned school server banhubkapong school 0815134770

56 12/18/201256 cned school server banhubkapong school 0815134770

57 12/18/201257 cned school server banhubkapong school 0815134770

58 12/18/201258 cned school server banhubkapong school 0815134770

59 restore mysql 12/18/201259 cned school server banhubkapong school 0815134770

60 12/18/201260 cned school server banhubkapong school 0815134770

61 12/18/201261 cned school server banhubkapong school 0815134770

62 12/18/201262 cned school server banhubkapong school 0815134770

63 12/18/201263 cned school server banhubkapong school 0815134770

64 12/18/201264 cned school server banhubkapong school 0815134770

65 12/18/201265 cned school server banhubkapong school 0815134770

66 12/18/201266 cned school server banhubkapong school 0815134770

67 12/18/201267 cned school server banhubkapong school 0815134770

68 12/18/201268 cned school server banhubkapong school 0815134770

69 12/18/201269 cned school server banhubkapong school 0815134770

70 12/18/201270 cned school server banhubkapong school 0815134770

71 12/18/201271 cned school server banhubkapong school 0815134770

72 12/18/201272 cned school server banhubkapong school 0815134770

73 12/18/201273 cned school server banhubkapong school 0815134770

74 12/18/201274 cned school server banhubkapong school 0815134770

75 12/18/201275 cned school server banhubkapong school 0815134770

76 12/18/201276 cned school server banhubkapong school 0815134770

77 12/18/201277 cned school server banhubkapong school 0815134770

78 12/18/201278 cned school server banhubkapong school 0815134770

79 12/18/201279 cned school server banhubkapong school 0815134770

80 12/18/201280 cned school server banhubkapong school 0815134770

81 12/18/201281 cned school server banhubkapong school 0815134770

82 12/18/201282 cned school server banhubkapong school 0815134770

83 12/18/201283 cned school server banhubkapong school 0815134770

84 12/18/201284 cned school server banhubkapong school 0815134770

85 12/18/201285 cned school server banhubkapong school 0815134770

86 12/18/201286 cned school server banhubkapong school 0815134770

87 12/18/201287 cned school server banhubkapong school 0815134770

88 12/18/201288 cned school server banhubkapong school 0815134770

89 12/18/201289 cned school server banhubkapong school 0815134770

90 12/18/201290 cned school server banhubkapong school 0815134770

91 12/18/201291 cned school server banhubkapong school 0815134770

92 12/18/201292 cned school server banhubkapong school 0815134770

93 12/18/201293 cned school server banhubkapong school 0815134770

94 12/18/201294 cned school server banhubkapong school 0815134770

95 12/18/201295 cned school server banhubkapong school 0815134770

96 12/18/201296 cned school server banhubkapong school 0815134770

97 12/18/201297 cned school server banhubkapong school 0815134770

98 12/18/201298 cned school server banhubkapong school 0815134770

99 12/18/201299 cned school server banhubkapong school 0815134770

100 12/18/2012100 cned school server banhubkapong school 0815134770

101 12/18/2012101 cned school server banhubkapong school 0815134770

102 12/18/2012102 cned school server banhubkapong school 0815134770

103 12/18/2012103 cned school server banhubkapong school 0815134770

104 12/18/2012104 cned school server banhubkapong school 0815134770

105 12/18/2012105 cned school server banhubkapong school 0815134770

106 12/18/2012106 cned school server banhubkapong school 0815134770

107 12/18/2012107 cned school server banhubkapong school 0815134770

108 12/18/2012108 cned school server banhubkapong school 0815134770

109 12/18/2012109 cned school server banhubkapong school 0815134770

110 12/18/2012110 cned school server banhubkapong school 0815134770

111 12/18/2012111 cned school server banhubkapong school 0815134770

112 12/18/2012112 cned school server banhubkapong school 0815134770

113 12/18/2012113 cned school server banhubkapong school 0815134770

114 12/18/2012114 cned school server banhubkapong school 0815134770

115 12/18/2012115 cned school server banhubkapong school 0815134770

116 12/18/2012116 cned school server banhubkapong school 0815134770

117 12/18/2012117 cned school server banhubkapong school 0815134770

118 12/18/2012118 cned school server banhubkapong school 0815134770

119 12/18/2012119 cned school server banhubkapong school 0815134770

120 12/18/2012120 cned school server banhubkapong school 0815134770

121 12/18/2012121 cned school server banhubkapong school 0815134770

122 12/18/2012122 cned school server banhubkapong school 0815134770

123 12/18/2012123 cned school server banhubkapong school 0815134770

124 note การเนื้อหามากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนฮาร์ดดิสก์ที่ มี ที่เหมาะสมอยากให้ใข้ 3 ลูกครับ โรงเรียนนี้ได้มีความพยายามติดตั้งมายาวนาน พบข้อบกพร่องมาเป็นระยะๆ ได้ทำการอัพเดทใหม่ครั้งนี้คิดว่าดีที่สุด ณ วันนี้ ได้ผลไม่ได้ผลอยู่ที่กระบวนการใช้ในระดับการ ใช้ของโรงเรียน สวัสดี 12/18/2012124 cned school server banhubkapong school 0815134770


ดาวน์โหลด ppt 255512040400- ร. ร. บ้านหุบกะพง สพป. พบ.2 update cned school server from 25530712 12/18/20121 cned school server banhubkapong school 0815134770.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google