งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณพร้อมรึ ยัง !!!!!! ถ้าคุณพร้อมก็ไป กันเลย !

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณพร้อมรึ ยัง !!!!!! ถ้าคุณพร้อมก็ไป กันเลย !"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 คุณพร้อมรึ ยัง !!!!!! ถ้าคุณพร้อมก็ไป กันเลย !

4

5 ประตูที่ 1 ประตูที่ 2 ประตูที่ 3 ประตูที่ 4 ประตูที่ 5 เลือกประตู กันเถอะ กลับสู่เมนู หลัก กลับสู่เมนู หลัก

6 ของข วัญ จันทร์ ต่ำช้า สตรี บังเอิ ญ เหตุผ ล เคย พบ อาจจ ะ สืบหา กลัว ฉลาด ร่องร อย

7 ของข วัญ สตรี เหตุผ ล สืบหา ฉลาด

8 จงหาคำศัพท์ให้ สัมพันธ์กัน ( อักษร สูงกับต่ำ ) คุณ จัน พรรณ ผัน ขาด ขุน เฉลยขอรับ

9 คุณ ขุน พรรณผัน คู่กับ

10 จงหาอักษรกลางให้ ครบค่ะ รูปภา พ ได้ กลิ่น บันไ ด ฎีกา กฎ สมุด แง่ ร้าย ขอบ คุณ บอก ชื่น ชม ใจ ดูดี เฉลยจ่ะ

11 ได้ กลิ่น บันไ ด ฎีกา กฎ บอก ใจ ดูดี

12 หลว ง ไม่มีคูณร้องสาย ชี้สร้าง หลอ ด ร้อนมิตร งาเณร อร่อ ย พรุนยักษ์

13 ไม่มีร้อง ร้อน มิตร งา เณร ยักษ์

14 จงจัดไตรยางค์ให้ ถูกต้อง ฟัน เจ็ ด ชิน มั่น มี พอ ลด ขว ด เฉลยขอรับครับผม

15 กลางสูงต่ำ เจ็ดขวดมี ชิน ฟัน มั่น พอ ลด

16 ประตูที่ ๑ ประตูที่ ๒ ประตูที่ ๓ เลือกประตูเลย ขอให้โชคดี...........................................

17 ชั้นฟัน ฮาน คุณทาน ฐานขุนหาร ฝัน ฉัน จงจับคู่ให้ถูกต้อง ( สูง และ ต่ำคู่ ) เฉลยเลยนะครับ กลับไป

18 จงตอบคำถามให้ ถูกต้อง 1. อักษรกลางมีอะไรบ้าง _________________________ 2. อักษรดังต่อไปนี้ คือหมู่ใด “ ส่วย ศึก ฐาน “ _______________ 3. อักษรต่ำเดียวมีกี่ ตัว __________________________ 4. อักษรต่ำเดียวที่จะใช้กับอักษรสูงในการผันได้คืออักษรหมู่ อะไร __________ 5. จงเติมคำตอบที่ถูกต้องใส่ลงในข่องว่าง  ก จ ฎ ฏ เป็นอักษรหมู่ใด _____________________  ข ฃ ศ ส เป็นอักษรหมู่ใด _____________________  อักษรต่ำคู่มีกี่ตัว ________________________ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ สูง 10 ตัว ต่ำคู่ กลาง สูง ๑๔ คู่ เฉลยค่ะ กลับไป

19 จงแยกไตรยางค์ให้ครบ ใจ บรร จุ เย็น แส ง เดี๋ย ว รู้ พิภ พ เพ ลง รับ ยก เดิ น เสีย ง ตำ หุ่น เรา หิน บ้า เขา ต้อ ง ไม่ เริ่ม ต้น พบ เลื อก กลาง สูง ต่ำ เดียว ต่ำคู่ เฉลยค่ะ กลาง สูง ต่ำ เดียว ต่ำคู่ กลับไป

20 ยินดีด้วยนะพิเศษ

21 ขอบคุณที่ร่วม กิจกรรมกับพวก เราครับ


ดาวน์โหลด ppt คุณพร้อมรึ ยัง !!!!!! ถ้าคุณพร้อมก็ไป กันเลย !

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google