งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

+ LOW PASS HI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "+ LOW PASS HI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 + LOW PASS HI

2 วงจรไฟหน้า (ไฟต่ำ) รีเลย์ไฟหน้า รีเลย์ไฟสูง ไฟหน้าซ้าย ไฟหน้าขวา
EB-7 + 1 5 EB-8 BATT รีเลย์ไฟหน้า 2 3 HI LOW HI LOW 2 1 2 5 2 1 รีเลย์ไฟสูง 3 1 3 3 ไฟหน้าซ้าย 4 3 2 ไฟหน้าขวา LOW HI PASS สวิตช์ไฟหน้า วงจรไฟหน้า (ไฟต่ำ) 1

3 วงจรไฟหน้า (ไฟสูง) รีเลย์ไฟหน้า รีเลย์ไฟสูง ไฟโชว์ไฟสูง ไฟหน้าซ้าย
EB-7 + 1 5 EB-8 BATT รีเลย์ไฟหน้า EB-5 EB-6 2 3 HI LOW HI LOW 2 1 2 5 2 1 รีเลย์ไฟสูง ไฟโชว์ไฟสูง 3 1 3 3 ไฟหน้าซ้าย 4 3 2 ไฟหน้าขวา LOW HI PASS สวิตช์ไฟหน้า วงจรไฟหน้า (ไฟสูง) 1

4 วงจรไฟหน้า (ไฟขอทาง) รีเลย์ไฟหน้า รีเลย์ไฟสูง ไฟโชว์ไฟสูง ไฟหน้าซ้าย
EB-7 + 1 5 EB-8 BATT รีเลย์ไฟหน้า EB-5 EB-6 2 3 HI LOW HI LOW 2 1 2 5 2 1 รีเลย์ไฟสูง ไฟโชว์ไฟสูง 3 1 3 3 ไฟหน้าซ้าย 4 3 2 ไฟหน้าขวา LOW HI PASS สวิตช์ไฟหน้า วงจรไฟหน้า (ไฟขอทาง) 1

5 วงจรไฟหรี่และไฟตัดหมอก
+ BATT 2 LOW HI PASS 1 วงจรไฟหรี่และไฟตัดหมอก

6 + BATT ON DOOR AJAR INDICATOR (METER) OFF DOOR วงจรไฟในเก๋ง

7 + ไฟใหญ่ฮาโลเจน เมื่อเปิดไฟต่ำ รีเลย์ไฟหน้า รีเลย์ไฟสูง ไฟหน้าซ้าย
8B/R P-2 2R ไฟใหญ่ฮาโลเจน เมื่อเปิดไฟต่ำ 2 R 0.5 R EB-7 10A (RH) 1 5 + EB-8 10A (LH) X-6 X-6 รีเลย์ไฟหน้า P-1 P-5 X-6 X-6 2 3 2R/G 0.85R/Y 0.85 R/Y P-6 P-10 X4 X4 0.3R/L BODY ENGINE 2 1 X4 X4 2 1 C26 C26 รีเลย์ไฟสูง C19 C19 X-2 (5) ไฟหน้าซ้าย 7 ไฟหน้าขวา H6 H6 H6 C26 0.3 R/L C19 3 3 3 B60 B60 B60 LOW HI PASS 1.25 B 1.25 B B60 2B 0.5B 1 H18 13 สวิตช์ไฟรวม ENGINE ROOM-LH C36 C2 ENGINE ROOM-RH

8 + ไฟใหญ่ฮาโลเจน เมื่อเปิดไฟสูง รีเลย์ไฟหน้า รีเลย์ไฟสูง ไฟหน้าซ้าย
8B/R P-2 2R ไฟใหญ่ฮาโลเจน เมื่อเปิดไฟสูง 2 R 0.5 R EB-7 10A (RH) 1 5 + 2 R X-6 X-6 EB-8 10A (LH) EB-5 10A (RH) รีเลย์ไฟหน้า P-1 EB-6 10A (LH) 0.85R/B P-5 X-6 X-6 2R/W 2 3 2R/G 0.85R/Y 0.85 R/Y 2 5 0.85R/B P-6 P-10 X4 X4 0.5 R/B 0.3R/L BODY ENGINE 19 H6 2 1 X4 X4 2 1 C26 C26 รีเลย์ไฟสูง 1 0.3 Y/R 3 0.5 R/B C19 C19 X-2 (5) ไฟหน้าซ้าย 31 7 ไฟหน้าขวา H6 H6 H6 37 C26 B23 0.3 Y/R 0.3 R/L C19 3 4 3 (METER) 3 B60 B60 B60 B23 1 LOW HI PASS 0.3B 1.25 B 1.25 B B60 2B 0.5B 1 H18 13 สวิตช์ไฟรวม ENGINE ROOM-LH C36 C2 ENGINE ROOM-RH

9 + ไฟใหญ่ฮาโลเจน เมื่อเปิดไฟขอทาง รีเลย์ไฟหน้า รีเลย์ไฟสูง ไฟหน้าซ้าย
8B/R P-2 2R ไฟใหญ่ฮาโลเจน เมื่อเปิดไฟขอทาง 2 R 0.5 R EB-7 10A (RH) 1 5 + 2 R X-6 X-6 EB-8 10A (LH) EB-5 10A (RH) รีเลย์ไฟหน้า P-1 EB-6 10A (LH) 0.85R/B P-5 X-6 X-6 2R/W 2 3 2R/G 0.85R/Y 0.85 R/Y 2 5 0.85R/B P-6 P-10 X4 X4 0.5 R/B 0.3R/L BODY ENGINE 19 H6 2 1 X4 X4 2 1 C26 C26 รีเลย์ไฟสูง 1 3 0.5 R/B 0.3 Y/R C19 C19 X-2 (5) ไฟหน้าซ้าย 31 7 ไฟหน้าขวา H6 H6 H6 37 C26 B23 0.3 Y/R 0.3 R/L C19 3 4 3 (METER) 3 B60 B60 B60 B23 1 LOW HI PASS 0.3B 1.25 B 1.25 B B60 2B 0.5B 1 H18 13 สวิตช์ไฟรวม ENGINE ROOM-LH C36 C2 ENGINE ROOM-RH

10 + ไฟใหญ่ฮาโลเจนแบบโปรเจคเตอร์ รีเลย์ไฟหน้า รีเลย์ไฟสูง ไฟหน้าซ้าย
8B/R ไฟใหญ่ฮาโลเจนแบบโปรเจคเตอร์ P-2 2R 2 R 0.5 R EB-7 10A (RH) 1 5 + 2 R EB-8 10A (LH) X-6 X-6 EB-5 10A (RH) รีเลย์ไฟหน้า P-1 EB-6 10A (LH) 0.85R/B P-5 X-6 X-6 2R/W 2 3 2R/G 0.85R/Y 0.85 R/Y 2 5 0.85R/B P-6 P-10 X4 X4 0.5 R/B 0.3R/L BODY ENGINE 19 H6 2 2 X4 X4 2 2 C128 C127 รีเลย์ไฟสูง 1 0.5 R/B 0.3 Y/R 3 C130 C129 HI LOW X-2 (5) ไฟหน้าซ้าย HI LOW 31 7 ไฟหน้าขวา H6 H6 H6 37 B23 0.3 Y/R 0.3 R/L C128 C127 4 3 C129 B60 B60 (METER) C130 1 B60 1 1 1 B23 1 LOW HI PASS 0.3B 0.85 B 0.85 B 0.85 B 0.85 B B60 2B 0.5B 1 H18 13 สวิตช์ไฟรวม C36 C2 ENGINE ROOM-LH ENGINE ROOM-RH

11 + ไฟใหญ่ฮาโลเจน เมื่อเปิดไฟต่ำ รีเลย์ไฟหน้า รีเลย์ไฟสูง ไฟหน้าซ้าย
8B/R P-2 2R ไฟใหญ่ฮาโลเจน เมื่อเปิดไฟต่ำ 2 R 0.5 R EB-7 10A (RH) 1 5 + EB-8 10A (LH) X-6 X-6 รีเลย์ไฟหน้า P-1 P-5 X-6 X-6 2 3 2R/G 0.85R/Y 0.85 R/Y P-6 P-10 X4 X4 0.3R/L BODY ENGINE 2 1 X4 X4 2 1 C26 C26 รีเลย์ไฟสูง C19 C19 X-2 (5) ไฟหน้าซ้าย 7 ไฟหน้าขวา H6 H6 H6 C26 0.3 R/L C19 3 3 3 B60 B60 B60 LOW HI PASS 1.25 B 1.25 B B60 2B 0.5B 1 H18 13 สวิตช์ไฟรวม ENGINE ROOM-LH C36 C2 ENGINE ROOM-RH


ดาวน์โหลด ppt + LOW PASS HI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google