งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย

2 กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย

3 กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย

4 กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย

5 แผนที่ถูก ตัวหนังสือไม่ถูก ภ.Eng ไม่ใช่ ภ. ไทย กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย

6 กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย

7 กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย

8 กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย

9 กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย

10 กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย

11 กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย

12 กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย

13 กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย

14 กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย

15 กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย


ดาวน์โหลด ppt กำหนดให้ คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดสูง อยู่ใน 15 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 16 – 61 คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดต่ำ อยู่ใน 15 อันดับท้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google