งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องการย่อ ขยาย Row, Column อัตโนมัติ จัดทำโดย ด. ช. ปริญญาเอกสาธิต เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติ ทองแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องการย่อ ขยาย Row, Column อัตโนมัติ จัดทำโดย ด. ช. ปริญญาเอกสาธิต เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติ ทองแดง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องการย่อ ขยาย Row, Column อัตโนมัติ จัดทำโดย ด. ช. ปริญญาเอกสาธิต เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติ ทองแดง

2 หลังจากมีการบันทึกข้อมูลในตารางใน Excel แล้ว สิ่งที่เป็นปัญหาอย่างหนึ่ง ก็คือ การ จัดขนาดความสูงของ Row ความกว้างของ Column ให้พอดีกับข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อให้ดู สวยงามเป็นระเบียบ หลาย ๆ คน อาจเคยประสบ ปัญหาว่า จะทำอย่างไร ให้แต่ละ Row หรือ Column มีความสูงและกว้างเท่า ๆ กัน อยาก ทราบวิธีการทำแล้วใช่ไหมครับ ลองดูตัวอย่าง ด้านล่างนี้ วิธีการปรับความสูงและความกว้างของ Row, Column

3 วิธีการปรับความสูงและความกว้างของ Row, Column 1. บันทึกข้อมูลตามต้องการ ดูภาพประกอบ 2. เริ่มด้วยปรับความกว้างของ Column ด้วย การคลิก Column B ( ให้คลิกที่ตัวอักษร B)

4 3. กดปุ่ม Shfit ที่แป้นพิมพ์ จากนั้น คลิก Column สุดท้าย คือ G 4. จะเห็นว่า Column จะถูกเลือก ตั้งแต่ B ถึง G

5 5. ปรับขนาดตามต้องการ โดยใช้เม้าส์คลิก และลาก บริเวณด้านข้าง ของ Column G ( ย่อหรือขยายได้ตามต้องการ ) 6. เมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้ว ให้คลิกปล่อย เม้าส์ 7. ขนาดของความกว้างของ Column ก็จะ เป็นไปตามต้องการ 8. สำหรับปรับความสูงของ Row จะใช้ หลักการเดียวกันกับการปรับ Column

6 ข้อแนะนำเพิ่มเติม ถ้าต้องการปรับ Row, Column กรณีไม่ อยู่ต่อเนื่องกัน เราสามารถใช้ปุ่ม Ctrl เข้าช่วย โดยการกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ จากนั้นคลิก Row, Column ตามที่ต้องการ ( ที่ไม่อยู่ต่อเนื่องกัน เช่น Column B, F, G ต้องการให้มีขนาด เท่ากัน ) อ้างอิง http://www.it- guides.com/lesson/excel_07.html


ดาวน์โหลด ppt เรื่องการย่อ ขยาย Row, Column อัตโนมัติ จัดทำโดย ด. ช. ปริญญาเอกสาธิต เสนอ อ. ภานุมาศ ชาติ ทองแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google