งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ
ประเภท นวัตกรรม โดย นางสมสนุก ชั่งหนอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

2 ชื่อผลงาน ไม้ไผ่บอกส่วนสูง
ชื่อผลงาน ไม้ไผ่บอกส่วนสูง สรุปผลงาน ที่วัดส่วนสูงที่ทำด้วยไม้ไผ่และกระดาษแข็งเป็นผลงานหนึ่งที่ทำให้การวัดส่วนสูงสะดวกและเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่ เจ้าของผลงาน กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)บล็อกตะคร้อ

3 ปัญหาและสาเหตุ การชั่งน้ำหนัก วัดความสูงของเด็ก อายุ 0-5 ปี ทุก3 เดือนเป็นกิจกรรมการทำงานเชิงรุกในชุมชน เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เครื่องชั่งน้ำหนักสามารถซื้อได้ เครื่องวัดความสูง ชุมชนใช้ สายวัดทาบกับเสาไม้และใช้ไม้บรรทัดทาบวัดความสูง ไม่สะดวก ถ้าผู้ปกครองไม่มาวัดตามจุดนัดพบ ต้องตามไปชั่งน้ำหนัก วัดความสูงที่บ้าน

4 กิจกรรมการพัฒนา แรกเริ่มใช้ไม้ลำปอแทนความสูงขีดเส้นเป็นเซนติเมตร
ใช้กระดาษทาบศีรษะวัดความสูง ซึ่งใช้บ่อยๆ ทำให้กระดาษขาด และไม้ลำปอหัก คิดหาวิธีเอาไม้ไผ่แทนไม้ลำปอ กระดาษแข็งทับด้วยกระดาษสา

5 การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง
ความไม่สะดวก ทำให้สะดวกมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง ตามวัดที่บ้าน ถ้าไม่มา ผู้ปกครองมองเห็นการพัฒนา ประทับใจ บทเรียนที่ได้รับ เครื่องวัดความสูง ที่ชั่งน้ำหนักจำเป็นต้องมีไว้ที่ชุมชนในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี และผู้ต้องการวัดความสูง สามารถทำขึ้นได้เอง ประหยัด สะดวก หาได้ในชุมชน ขยายให้ชุมชนอื่นที่ไม่มี

6 ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google