งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(B2E Rice Bran Oil and Germ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(B2E Rice Bran Oil and Germ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (B2E Rice Bran Oil and Germ)
การผลิตน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว (B2E Rice Bran Oil and Germ) บริษัท ปฐมสิทธิ์ จำกัด 40/788 หมู่ 4 ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 Comment: by Pip Ph.D.

2 เมนู วัตถุดิบในการผลิตน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว
กระบวนการผลิตรำข้าวและจมูกข้าว กลิ่นหืนที่เกิดจากเอนไซม์ไลเปส (Lipase) ในรำข้าว การกลั่นด้วยระบบไอน้ำแรงสูง (High Pressure) การสกัดแบบบีบเย็น (Screw Cold Press) การกรองแบบแรงดัน (Filter Press) การกรองด้วยกระดาษกรอง (Paper Filter) การกรองแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal Force)

3 วัตถุดิบในการผลิตน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว
พันธุ์ข้าว: สายพันธุ์ที่มีสารอาหารสูงคือ ข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมปทุม อายุของข้าวเปลือก: ข้าวเปลือกที่ใช้สีต้องเป็นข้าวใหม่ ข้าวเก่าจะได้รำที่มี คุณค่าทางอาหารด้อยลง เพราะจมูกข้าวจะฝ่อ ประเภทของโรงสีข้าว: โรงสีข้าวจะต้องมีที่เก็บรำที่ปราศจากความชื้น เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา รำข้าว: รำข้าวที่ใช้ในการผลิตน้ำมัน ต้องเป็นรำที่ออกมาจากเครื่องสีทันที ไม่ใช้รำที่กองอยู่กับพื้น เพราะอาจมีการปนเปื้อน การขนส่ง: การขนส่งรำข้าวไปยังโรงงานบีบเย็น ต้องทำอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารของรำ การเก็บรำข้าว: รำข้าวในโรงงานบีบน้ำมัน จะเก็บไว้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง โรงงานบีบน้ำมัน: เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

4 กระบวนการผลิต น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว B2E
คุณภาพน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวที่ดี ได้จากการใช้วัตถุดิบที่ดี และวัตถุดิบที่ดี จะได้จากการเตรียมที่ดีเท่านั้น เนื่องจากน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว B2E มึคุณค่าทางโภชนาการสูง ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค กระบวนการผลิตจึงมีความสำคัญ เริ่มตั้งแต่การเลือกโรงสี การเลือกรำที่ดีมีคุณภาพ การขนส่งรำ จากโรงสีข้าวถึงโรงงานบีบ และการบีบน้ำมันจากรำข้าว จะต้องบีบจากรำที่สดและใหม่ ไม่เก็บรำไว้ค้างคืน ทั้งหมดมีความสำคัญต่อการผลิตน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว

5 กลิ่นหืนที่เกิดจากเอนไซม์ไลเปส (Lipase) ในรำข้าว
เอนไซม์ ไลเปส คือ เอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยไขมัน เอนไซม์ ไลเปส มีอยู่ในกากน้ำมันรำข้าว เอนไซม ไลเปส ทำให้น้ำมันมีกลิ่นหืน น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวที่ผ่านการกรองแล้ว ต้องใสสะอาด ไม่มีกากรำข้าวตกตะกอนอยู่ในน้ำมัน กากที่กรองไม่หมด และตกค้างอยู่ในน้ำมัน จะทำให้น้ำมันรำข้าวมีกลิ่นหืน

6 กระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าว
1 การกลั่นด้วยระบบไอน้ำแรงสูง (High Pressure Steam Refining System) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการผลิตน้ำมันรำข้าว สำหรับการปรุงอาหาร กระบวนการนี้ใช้ความร้อนสูง °C ซึ่งมีผลต่อคุณภาพทางโภชนาการของสารอาหารบางชนิด ในน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวอาจถูกทำลายด้วยความร้อนสูง 2 การสกัดแบบบีบเย็น (Screw Press Cold Process) เป็นกระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว B2E การบีบเย็น อาจมีความร้อนสูงไม่เกิน °C ด้วยวิธีนี้ จะได้คุณภาพของน้ำมันที่ดีที่สุด สำหรับการบริโภคเป็นอาหารเสริม เพราะสารอาหารที่มีคุณค่าในทางโภชนาการในน้ำมันจะยังคงอยู่ครบถ้วน

7 การกลั่นด้วยระบบไอน้ำแรงสูง
High Pressure Steam Refining System ใช้ความร้อน ประมาณ °C

8 ข้อดีและข้อเสียของการผลิตด้วยระบบไอน้ำแรงสูง
ผลิตได้เป็นจำนวนมาก เป็นการผลิตแบบอุตสาหกรรม ไม่ต้องใช้รำใหม่ในการผลิต เหมาะแก่การผลิตน้ำมันเพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมอาหาร หรือใช้ในการปรุงอาหารในครัวเรือน ข้อเสีย ผ่านกระบวนการทางเคมี และความร้อนทำให้สูญเสียสารอาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการบางชนิดไปกับความร้อน คุณค่าทางโภชนาการ และคุณค่าทางอาหารของน้ำมัน จะลดลง

9 การสกัดแบบบีบเย็น Screw Press Cold Process
ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ความร้อน (ความร้อนที่เกิดจากการบีบอัดเพียง 60 °C) Ref. Picture:

10 ข้อดีและข้อเสียของการผลิตด้วยการบีบเย็น
ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ความร้อน ในกระบวนการผลิต ได้น้ำมันที่คุณค่าทางโภชนาการสูง คุณค่าของสารอาหารยังครบถ้วน เหมาะกับการรับประทานเป็นอาหารเสริม ข้อเสีย ผลิตได้ครั้งละไม่มาก ต้องใช้รำใหม่ในกระบวนการผลิต ในการผลิตใช้รำในปริมาณมาก และต้องใช้เวลาในการผลิต ไม่เหมาะจะนำไปเป็นอุตสาหกรรมอาหาร

11 การกรองน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว

12 การกรองแบบแรงดัน Filter Press
ใช้การบีบอัด แยกน้ำมันออกจากกาก สามารถกรองได้เร็ว แต่จากการบีบ ทำให้ มีกากผสมออกมาด้วย ทำให้น้ำมันที่ได้ ไม่บริสุทธิ์ และจะทำให้น้ำมันมีกลิ่นหืน จากกากที่ติดตกค้าง ลักษณะของน้ำมันรำข้าวที่มีรำข้าวตกค้างจากการกรอง Ref. picture : Ref. Picture:

13 การกรองด้วยกระดาษกรอง
ปล่อยให้น้ำมันไหล ตามแรงโน้มถ่วง ผ่านกระดาษกรอง กรองได้ช้า แต่ได้น้ำมันที่สะอาดมาก น้ำมันมีคุณภาพสูง ลักษณะของน้ำมันรำข้าวที่ใสสะอาดไม่มีรำตกค้าง

14 ประเภทและคุณภาพของกระดาษกรอง
ความถี่: 17 ไมครอน กรองกำจัดความขุ่นมาก มีความหนืดสูง สำหรับ น้ำมันพืช สีทาบ้าน ความถี่: 10 ไมครอน กรองความใสระดับหนึ่ง ความหนืดปานกลาง สำหรับ ไวน์  สุรา น้ำเชื่อม น้ำมัน ยา สารเคมี ความถี่: 1.2 ไมครอน กรองใส และการกำจัดยีสต์  สำหรับ ไวน์ขาว สุราผลไม้ สุรากลั่น น้ำผลไม้ เครื่องสำอาง ยา ความถี่: 0.3 ไมครอน กรองกำจัดเชื้อ (Sterilizing) สำหรับ ไวน์ชนิดไม่หวาน แชมเปญ เครื่องสำอาง ยาที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง ความถี่: 0.2 ไมครอน กรองที่ต้องการความบริสุทธิ์สูงสุด กำจัดแบคทีเรีย สำหรับ ยา ไวน์หวาน แชมเปญ

15 การกรองแบบแรงเหวี่ยง
ใช้การหมุนเหวี่ยง เพื่อแยกน้ำออกจากกาก (ไม่นิยมใช้ เพราะไม่สามารถ แยกน้ำมันออกจากกากได้หมด) Ref. Picture:

16 การผลิตน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว B2E
ใช้กระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวที่ดีที่สุด คือ วิธีการการบีบเย็น Cold Screw Press วัตถุดิบที่ใช้ คือ รำข้าว ที่สดและใหม่ จากข้าวเปลือกใหม่ ผลิตได้ครั้งละไม่มาก ได้น้ำมันที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงสุด ใช้กระบวนการกรองที่ดีที่สุด คือ การกรองด้วยกระดาษกรอง ปล่อยให้น้ำมันที่ต้องการกรองไหลตามแรงโน้มถ่วง กรองได้ช้า แต่จะได้น้ำมันที่สะอาด ไม่มีกากรำ เก็บไว้นานไม่ตกตะกอน ไม่มีกลิ่นหืน

17 Thank you ! Comment: by Pip Ph.D.


ดาวน์โหลด ppt (B2E Rice Bran Oil and Germ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google