งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร ศิลปะการพูดและการปราศรัยทางการเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร ศิลปะการพูดและการปราศรัยทางการเมือง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร ศิลปะการพูดและการปราศรัยทางการเมือง
บรรยาย โดย อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย

2 สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล
สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาตรฐานสากล

3 หลักการและเหตุผล ผู้นำในทางการเมืองไม่ว่าในอดีตจนถึงปัจจุบัน  นับตั้งแต่ ท่านควง  อภัย วงศ์  ฝ่ายค้านตลอดกาลในอดีต ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช   จนกระทั่งถึง ท่าน ชวน  หลีกภัย  ท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หรือ แม้กระทั่งท่านนายกคน ปัจจุบัน ท่านยิ่งลักษณ์ ชินวัตรล้วนแต่เป็นนักพูดทางการเมืองที่พูดเก่งทั้งนั้น      ในต่างประเทศ  อดีตประธานาธิบดี  อับราฮัม ลินคอล์น  เจ้าของอมตะ วาจาที่ว่า  “ประชาธิปไตยของประชาชน – เพื่อประชาชน – โดยประชาชนจะไม่ มีวันอันตรฐานไปจากโลกนี้ตลอดไป” หรือกระทั่งประธานาธิบดีบิลล์ คลินตั้น ล้วนแต่เป็นนักพูดฝีปากเอกทั้งสิ้น      ในทางการเมืองแล้ว  “ ถ้าพูดไม่เป็น ”  “ พูดไม่เก่ง ”  ก็ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์สูงสุดในทางการเมืองได้  หลักสูตร  “ ศิลปะการพูดและการ ปราศรัยทางการเมือง ”  เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดที่จะเพิ่มศักยภาพของ ผู้นำการเมืองรุ่นใหม่  ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4

5 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้      1.ได้เรียนรู้ “ศาสตร์และศิลปะการพูดในทางการเมือง” ที่จะสร้างความ ประทับใจในการพูดในทุกโอกาส      2.เรียนรู้กลวิธีในการสร้างความประทับใจในการพูดในโอกาสต่างๆที่ นักการเมืองต้องพูด      3.สามารถนำหลักวิชาการเหล่านี้ไปปรับใช้ในการทำงานการเมืองได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6

7 เนื้อหาการฝึกอบรม วันที่ 1 การพูดในที่ชุมชน
ภาคเช้า ( น.) ภาคบ่าย ( น.) - หลักการพูดในที่ชุมนุมชน - แบบและวิธีการพูด - การขจัดอาการประหม่าทางการพูด - การเตรียมกาย เตรียมใจและข้อมูลในการพูด - การขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ - แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 1 การแนะนำตัวเอง - การพูดสุนทรพจน์ในทางการเมือง - การวางโครงเรื่อง (คำนำ เนื้อเรื่อง สรุปจบ) - การขึ้นต้นที่ประทับใจ - การดำเนินเรื่องที่ราบรื่น - การสรุปจบที่ประทับใจ - การใช้น้ำเสียง ลีลา ท่าทาง ประกอบการพูด - แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 2 การพูดสุนทรพจน์ทางการเมือง

8 วันที่ 2 การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ
วันที่ 2  การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ ภาคเช้า ( น.) ภาคบ่าย ( น.) - การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ - เทคนิคการพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ - การพูดในงาน ขึ้นบ้านใหม่ /อวยพรวันเกิด/อวยพร งานแต่งงาน/ - การพูดเปิดงานต่างๆ/การกล่าวต้อนรับผู้มาเยือน/การ กล่าวในงานศพ/ - การกล่าวเปิด-ปิดการฝึกอบรมฯลฯ - แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 3 การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการพูด - การใช้ บทกลอน กวี คำคม ประกอบการพูด - การอ่านรายงานอย่างมืออาชีพ - การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่นเปิดศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ - แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 4 การพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ (ต่อ)

9 วันที่ 3 การปราศรัยทางการเมือง
วันที่ 3  การปราศรัยทางการเมือง ภาคเช้า ( น.) ภาคบ่าย ( น.) - การพูดเพื่อการปราศรัย - การใช้น้ำเสีย ลีลา ท่าทางประกอบการปราศรัย - การวางแผนในการพูดเพื่อการปราศรัย - การนำนโยบายมาปราศรัย - การใช้อารมณ์ขันประกอบการหาเสียง - การวางจุดเด่นให้ตนเองในการปราศรัย - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปราศรัย - แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 5 การปราศรัยทางการเมือง - การใช้ จิตวิทยามวลชน mob-mass-crown - จิตวิทยาการพูด ให้ “ถูกต้องและถูกใจ” - จิตวิทยาการพูดเพื่อดึงมวลชนมาเป็นพวก - การจัดตั้งมวลชนประจำแต่จุดปราศรัย - การตั้งเวทีปราศรัย และระบบเสียงที่ดี - แบบฝึกปฏิบัติ บทที่ 6 การปราศรัยทางการเมือง(ต่อ)

10 วิธีการฝึกอบรม. - การบรรยาย ของวิทยากร 30 เปอร์เซ็นต์
วิธีการฝึกอบรม        - การบรรยาย ของวิทยากร 30 เปอร์เซ็นต์     - ฝึกปฏิบัติ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ตามบทต่างๆโดยมีวิทยากรให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล อย่างใกล้ชิด และแก้ไขข้อบกพร่องอย่างทันทีทันใด   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  40 คน / รุ่น (ถ้าเกินนี้การฝึกปฏิบัติจะได้ไม่ครบ และไม่เข้มข้น พอ) สถานที่  ตามหน่วยงานที่ลูกค้ากำหนด หรือ โรงแรมต่างๆ     ระยะเวลา   3  วัน ( เวลา – น. ) วิทยากร          - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน      - วิทยากรรับเชิญทั้งภาครัฐและเอกชนและทีมงาน              บริหารหลักสูตรโดย          - อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย และทีมงาน

11 ฝ่ายประสานงาน - คุณ. โทร. การประเมินผล 1
ฝ่ายประสานงาน - คุณ โทร การประเมินผล 1.ประเมินจากการมีส่วนร่วมในบทฝึกปฏิบัติในบทต่างๆ โดยการเสนอแนะจากวิทยากร 2.ประเมินจากแบบประเมินผลของสถาบัน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ศาสตร์และศิลปะการพูด เพื่อเสริมสร้างบารมีและภาพลักษณ์ ของผู้นำทางการเมืองยุคใหม่ 2.ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงกับวิทยากรและ สามารถ นำแนวทาง การพูดจากการฝึกอบรมแล ประสบการณ์ต่างๆ มาปรับใช้จริงได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 3.ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการพูด พร้อมบทอุ่นเครื่องต่างๆ โดยวิทยากรคอย แนะนำ อย่างใกล้ชิด พร้อมเสนอแนะแนวทางที่ถูกต้อง

12 Thank you


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร ศิลปะการพูดและการปราศรัยทางการเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google