งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง
โรงเรียนวังไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความน่าจะเป็น 2.1 ความหมายของความน่าจะเป็น

3 ในชีวิตประจำวัน เรามักจะได้ยิน ประโยคเหล่านี้
พรุ่งนี้จะมีฝนตก 70% ของพื้นที่ ซื้อหวยทีไรไม่ถูกซักที คาดว่านักท่องเที่ยวแถบอันดามันลดลง 20% การแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมไทยกับ ทีมเวียดนามคาดว่าไทยจะชนะ 5 ต่อ 2

4 ประโยคดังกล่าวข้างต้น เป็นคำพูด
ที่เกี่ยวกับ การคาดคะเน การทำนาย โอกาส หรือ ความเป็นไปได้ ที่จะเกิด เหตุการณ์ที่กล่าวถึงเหล่านั้น นักเรียนไม่สามารถบอกได้แน่ชัด ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนด

5 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
อย่างไรก็ตามในทางคณิตศาสตร์ อาจหาจำนวนจำนวนหนึ่ง ที่บ่งบอกถึง โอกาสมากน้อย ที่จะเกิดแต่ละเหตุการณ์ เหล่านั้น และเรียกจำนวนนั้นว่า ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

6 การทราบความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ทำให้ทราบว่า เหตุการณ์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากหรือ น้อยเพียงใด หรือ ไม่เกิดขึ้นเลย ทำให้ สามารถตัดสินใจดำเนินกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

7 การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
เบลส์ ปาสกาล และปีแยร์ เดอ แฟร์มา นักคณิตศาสตร์ ชาวฝรั่งเศส ได้ทำการ ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ของเหตุการณ์อย่างจริงจัง จนสร้างเป็น ทฤษฎีเกี่ยวกับความน่าจะเป็น

8 หลักการนี้ถือได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้น
หลักการพื้นฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็น หลักการนี้ถือได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้น ของการศึกษาความน่าจะเป็น ต่อมาได้มี การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างกว้างขวาง จนถึงปัจจุบัน

9 ปัจจุบัน ความน่าจะเป็น เป็นเรื่องที่มี
บทบาทสำคัญในคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ และนักสังคมศาสตร์ ต่างต้องอาศัยความรู้เรื่องความน่าจะเป็น ในการศึกษาเหตุการณ์ที่เขาสนใจ เช่น ใน ค.ศ.1865

10 เมนเดล ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า
เป็นบิดาของพันธุศาสตร์ สามารถทำนาย ผลของการผสมพันธุ์ต้นถั่วได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ความรู้เรื่อง ความน่าจะเป็น มาอธิบาย

11 ความน่าจะเป็น เป็นสิ่งที่เราใช้
คาดคะเนเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนต่าง ๆ ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ที่จะเลือกทำหรือไม่ทำ เพื่อให้เกิด ประโยชน์มากที่สุด

12 คิดอย่างไร สถานการณ์ที่ 1 ก้องคิดว่า ถ้าเดินไปขึ้นรถเมล์
ที่ตรงจุด C น่าจะมีรถเมล์ เนื่องจากอาจ ติดไฟแดงอยู่ และอาจมีที่ว่างให้นั่ง

13 สอบเข้าได้ที่ โรงเรียน ข มากกว่าที่
สถานการณ์ที่ 2 แก้วคิดว่า ถ้าฟ้าครึ้ม และลมพัดแรงแล้วเดี๋ยวฝนก็จะตก แก้วจึง เก็บเสื้อผ้าเข้ามาผึ่งในบ้าน สถานการณ์ที่ 3 อ้อคิดว่า โอกาสในการ สอบเข้าได้ที่ โรงเรียน ข มากกว่าที่ โรงเรียน ก เนื่องจากเมื่อเทียบจำนวนรับ กับผู้สมัคร

14 โรงเรียน ก คิดเป็น 1 : 3.4 โรงเรียน ข คิดเป็น 1 : 2.7 สถานการณ์ที่ 4 ทางราชการมีเหตุผลว่า ถ้ามีการรณรงค์ให้เห็น ถึงโทษ หรือ อันตรายที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดความกลัว และมีความระมัดระวังมากขึ้น

15 ได้เปรียบหรือไม่ เฉลยคำตอบ ให้นักเรียนพิจารณากิจกรรมต่อไปนี้(หน้า 32)
ให้นักเรียนพิจารณากิจกรรมต่อไปนี้(หน้า 32) เฉลยคำตอบ ข้อ 1) นิดหยิบลูกแก้วจากถุงที่ 3 จึงจะมีโอกาสชนะมากกว่า เพราะว่า เนื่องจากถุงที่ 3 มีลูกแก้วสีแดงมากกว่า สีเขียว โอกาสที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีแดงจึงมี มากกว่า

16 ข้อ 2) หน่อยหยิบลูกแก้วจากถุงที่ 2 จึงจะมีโอกาสชนะมากกว่า
เนื่องจากถุงที่ 2 ไม่มีลูกแก้วสีแดง มีแต่ลูกแก้วสีเขียวเท่านั้น ดังนั้นหยิบลูก ไหนขึ้นมาก็เป็นสีเขียว

17 ข้อ 3) นิดหยิบลูกแก้วจากถุงที่ 2 จึงจะ
ไม่มีโอกาสชนะ เนื่องจากถุงที่ 2 ไม่มีลูกแก้วสีแดง มีแต่ลูกแก้วสีเขียวเท่านั้น ซึ่งไม่มีคะแนน

18 ข้อ 4) ให้มีโอกาสชนะเท่ากันควรให้
หยิบลูกแก้วจากถุงที่ 1 เนื่องจากจำนวนลูกแก้วสีแดง และสีเขียวมีจำนวนเท่า ๆ กัน โอกาสที่ จะชนะจึงมีเท่ากัน


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google