งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2556
ผลการตรวจประเมิน 5 ส. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2556

2 ผู้ควบคุมกำกับ Zone A สีน้ำเงิน : หัวหน้ากลุ่มงานทันต ฯ / ควบคุมโรค / พัฒน ฯ Zone B สีเขียว : หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง ฯ / ส่งเสริม ฯ / บริหาร Zone C สีแดง : หัวหน้ากลุ่มงานประกัน ฯ / สุขศึกษา / ยุทธ ฯ

3 44.57 % 39.95 % 29.17 % 30.49 % 7.14 % (ด้านหน้า) (ด้านข้าง) (สนามฟุตบอล) (บ้านพัก) ผู้ควบคุมกำกับ Zone D สีเหลือง : หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง ฯ / สุขศึกษา/ พัฒน ฯ / นิติกร Zone E สีส้ม : หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค / ส่งเสริม ฯ / หัวหน้างานพัสดุ Zone F สีม่วง : หัวหน้ากลุ่มงานทันต ฯ / ยุทธ ฯ / หัวหน้างานบุคลากร Zone G สีชมพู : หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร / ประกัน / หัวหน้างานการเงิน

4 70.00 % 66.67 % A 14 B 13 B 19 A 13

5 62.50 % 53.13 % E 2 D 4 D 9 D 5

6 สรุปข้อบกพร่องภายในอาคาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2556

7 5.63 % 1.57 %

8 4.11 % 53.42%

9 5.06 % 12.66%

10

11 สรุปข้อบกพร่องภายนอกอาคาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2556

12

13 37.66 %

14

15 3.45 % 24.14 % 17.24 % 13.79 % 37.93 % 3.45 %


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google