งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

El Nino ดั้งเดิมเป็นคำที่ชาวประมงเปรูใช้ เรียกปีที่มีการจับปลาในทะเลได้เป็นจำนวน มากกว่าปีอื่น ๆ แต่พื้นที่บกบริเวณด้าน ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิคเกิดภาวะแห้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "El Nino ดั้งเดิมเป็นคำที่ชาวประมงเปรูใช้ เรียกปีที่มีการจับปลาในทะเลได้เป็นจำนวน มากกว่าปีอื่น ๆ แต่พื้นที่บกบริเวณด้าน ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิคเกิดภาวะแห้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 El Nino ดั้งเดิมเป็นคำที่ชาวประมงเปรูใช้ เรียกปีที่มีการจับปลาในทะเลได้เป็นจำนวน มากกว่าปีอื่น ๆ แต่พื้นที่บกบริเวณด้าน ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิคเกิดภาวะแห้ง แล้ง El Nino เป็นคำที่นักวิชาการนำมาใช้ อธิบายปรากฎการณ์อิทธิพลของการไหลของ กระแสน้ำอุ่นที่เริ่มจากริมชายฝั่งอเมริกาใต้ของ ประเทศเปรูอันเนื่องมาจากการให้ความรู้จากใต้ พิภพซึ่งทำให้น้ำทะเลอุ่นแล้วมีทิศทางที่จะไหล ไปทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิค แต่ เนื่องจากความร้อนใต้พิภพที่ให้กับน้ำทะเลในปี นั้นมีปริมาณน้อย แลพื้นที่ทะเลส่วนนี้อยู่ใกล้ขั้ว โลกใต้ ทำให้อิทธิพลของกระแสน้ำเย็น มา ปะทะกันแล้วเกิดทำให้ปลาชุกชุมในพื้นที่ บริเวณนี้ 9.10 ปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศโลก

2 La Nina ปรากฏการณ์ตรงกันข้ามกับ El Nino ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูง สามารถ พัดพาเอาแนวปะทะของกระแสน้ำทั้ง 2 ออกไปห่างจากพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลของทวีป อเมริกาใต้ ทำให้ชาวประมงจับปลาได้จำนวน น้อย สาเหตุของการเกิดความแห้งแล้งใน พื้นที่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคด้าน ตะวันตกนี้ เกิดมาจากปริมาณอิทธิพลการ ไหลของกระแสน้ำอุ่นที่ไหลไปทางทิศ ตะวันตกได้ระยะทางที่น้อย ทำให้อิทธิพล กระแสน้ำเย็นจากขั้วโลกใต้พัดเข้ามาแทนที่ ในเขตพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตก การ ระเหยน้ำจากมหาสมุทรมีปริมาณน้อย ทำให้ มีปริมาณไอน้ำพัดพาเข้าสู่ชายฝั่งมีปริมาณ น้อยตามไปด้วย

3 ENSO (El Nino and Southern Osillation) เป็นคำรวมของปรากฏการณ์ El Nino ร่วมกับอิทธิพลของการเกิดการไหลของ กระแสน้ำเย็นในเขตซีกโลกใต้ (Southern Oscillation) ทำให้อิทธิพลการไหลของกระแส น้ำอุ่นไปได้ไม่ทั่วถึงรอบชายฝั่งตะวันตกของ มหาสมุทรแปซิฟิค ทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งจัด ในพื้นที่บนฝั่งดังกล่าว SOI เป็นดัชนีความผันผวนของซีกโลก ใต้ ย่อมาจาก Southern Oscillation Index โดยการประเมินจากความแตกต่างของความ กดอากาศที่ระดับน้ำทะเลของเกาะ Tahiti กับ เมือง Darwin ประเทศออสเตรเลีย SST (Sea Surface temperature) ค่าที่ตรวจวัดนี้ใช้ เป็นดัชนี ENSO ได้อีกค่าหนึ่ง

4 La Nina ENSO


ดาวน์โหลด ppt El Nino ดั้งเดิมเป็นคำที่ชาวประมงเปรูใช้ เรียกปีที่มีการจับปลาในทะเลได้เป็นจำนวน มากกว่าปีอื่น ๆ แต่พื้นที่บกบริเวณด้าน ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิคเกิดภาวะแห้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google