งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " 2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand

2 โต้วาทีภาษีกับ หน้าที่พลเมือง โครงสร้างเนื้อหา หารายได้ใช้จ่ายออมและทำให้ งอกเงย ภาษี ▲ ความเข้าใจ ความสามาร ถ ความ รับผิดชอบ ความเข้าใจ ความสามาร ถ ความ รับผิดชอบ บทเรียน แนวคิด ▲ ▲▲ ▲ ▲ △△ △ ความเข้าใจ ความสามาร ถ ความ รับผิดชอบ ▲▲ ▲ ▲▲ ▲ △△△ เกมภาษี ป 5-6 ▲ ▲ ▲ ▲ ป.4 ▲ ▲

3  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 2 เกมภาษี หน้า 207 ผู้เล่น ลูกจ้าง ผู้เล่น เจ้าของร้าน ผู้คุม รัฐบาล แถลงการณ์ ถนนหนทางสะดวก มีรถไฟฟ้าใช้ ตำรวจไม่ต้องพกปืน นักเรียนทานข้าวกลางวันฟรี โรงเรียนทุกแห่งมีสนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ สนามกีฬาใหญ่โต คนจนมีรายได้

4  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand เนื้อหาช่วงชั้นที่ 2 โต้วาทีภาษีกับหน้าที่พลเมือง “ เสียภาษีให้รัฐดีกว่าเก็บไว้คนเดียว ” ภาษีจ่ายแล้วไปไหน ใครต้องเสียภาษีบ้าง ใครเป็นคนใช้ภาษีบ้าง ครอบครัวของเราเสียภาษีหรือไม่

5  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand ความรู้เสริมสำหรับผู้สอน ลดหย่อนภาษี ค่าลดหย่อนส่วนตัว.......... บาท ค่าลดหย่อนบิดามารดา........ บาท ค่าลดหย่อนบุตร........ บาท

6  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand ความรู้เสริมสำหรับผู้สอน ลดหย่อนภาษี ประกันชีวิต........ บาท ดอกเบี้ยจากสินเชื่อซื้อบ้าน........ บาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ........ บาท กองทุนบางชนิด........ บาท

7  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand ความรู้เสริมสำหรับผู้สอน ลดหย่อนภาษี เลี้ยงดูบิดามารดา.......... บาท บริจาคเพื่อการศึกษา........ บาท ดอกเบี้ยจากสินเชื่อซื้อบ้าน........ บาท บริจาค........ บาท


ดาวน์โหลด ppt  2003 Thailand Securities Institute (TSI), The Stock Exchange of Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google