งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

No Reed ตระกูลเครื่องลมไม้ ประเภทไม่มี ลิ้น วัสดุส่วนประกอบทำด้วยไม้ ขนาด ความยาวตามชนิด ตั้งแต่ 15 เซนติเมตรถึง 2.4 เมตร กำเนิดขึ้น ค. ศ. 14 และในระหว่างศตวรรษที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "No Reed ตระกูลเครื่องลมไม้ ประเภทไม่มี ลิ้น วัสดุส่วนประกอบทำด้วยไม้ ขนาด ความยาวตามชนิด ตั้งแต่ 15 เซนติเมตรถึง 2.4 เมตร กำเนิดขึ้น ค. ศ. 14 และในระหว่างศตวรรษที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 No Reed

4

5

6 ตระกูลเครื่องลมไม้ ประเภทไม่มี ลิ้น วัสดุส่วนประกอบทำด้วยไม้ ขนาด ความยาวตามชนิด ตั้งแต่ 15 เซนติเมตรถึง 2.4 เมตร กำเนิดขึ้น ค. ศ. 14 และในระหว่างศตวรรษที่ 17 - 18 นิยมใช้เล่นเดี่ยวกับวง Ensemble ใช้ เล่นแนวเพลงหวาน นุ่มนวล เรคอร์เดอร์ยังนิยมใช้ในวง ดนตรีของโรงเรียนที่เรียกว่า วงเรคอ เดอร์

7

8 ปาก เปล่า ปาก และตัว

9

10

11 การบรรเลง เทคนิคการ บรรเลง Double the tongue Double the tongue Multi phonic Multi phonic สไตล์การ บรรเลง Chamber Chamber Orchestral Orchestral ความกว้างช่วงเสียง 2 ช่วงเสียง

12

13 ตระกูลเครื่องลมไม้ ประเภทไม่มี ลิ้น วัสดุส่วนประกอบเดิมทำด้วยไม้ ปัจจุบันทำด้วยโลหะ ขนาดความยาว 66 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม. นำมาใช้ในตอนกลางของยุโรป ในวง โยธวาทิต และในกลางศตวรรษที่ 19 ได้ใช้ระบบคีย์ของโบแฮม มาจน ปัจจุบัน

14

15 ปาก เปล่า ปาก และตัว

16

17

18

19 การบรรเลง เทคนิคการ บรรเลง Vibrato Vibrato Multi phonics Multi phonics สไตล์การ บรรเลง Chamber Chamber Orchestral Orchestral ความกว้างช่วงเสียง 3 ช่วงเสียง

20

21 เครื่องลมไม้ประเภทไม่มีลิ้น ทำ ด้วยไม้หรือโลหะ ขนาดความยาว 33 ซม. และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 มม. กำเนิดขึ้น ใน ค. ศ. 18 ปิคโคโล ก็คือ ฟลูตขนาดเล็กนั่นเอง

22

23

24

25 การบรรเลง ความกว้างช่วงเสียง 2 ช่วงเสียงครึ่ง สไตล์การ บรรเลง : สไตล์การ บรรเลง : Piccolo Solo Piccolo Solo


ดาวน์โหลด ppt No Reed ตระกูลเครื่องลมไม้ ประเภทไม่มี ลิ้น วัสดุส่วนประกอบทำด้วยไม้ ขนาด ความยาวตามชนิด ตั้งแต่ 15 เซนติเมตรถึง 2.4 เมตร กำเนิดขึ้น ค. ศ. 14 และในระหว่างศตวรรษที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google