งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 ผู้บริหารโรงเรียน

3 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 แบบ สปช. 102/26 ขนาด 4 ห้อง สร้างพ.ศ.2529 งบประมาณ 560,000 บาท อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเรียน)

4 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 แบบ สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้อง สร้างพ.ศ.2533 งบประมาณ 631,300 บาท อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเรียน)

5 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 แบบ สปช. 102/26 ขนาด 4 ห้อง สร้างพ.ศ.2534 งบประมาณ 813,000 บาท อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเรียน)

6 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 อาคารอนุบาล ขนาด 3 ห้อง สร้างพ.ศ.2549 งบประมาณ 350,000 บาท (เงินระดมทุน) อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเรียน)

7 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 โรงอาหารชั่วคราว สร้างพ.ศ.2534 งบประมาณ 100,000 บาท อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง (อาคารประกอบ)

8 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 แบบ สปช. 202/26 สร้างพ.ศ.2528 งบประมาณ 200,000 บาท อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง (อาคารประกอบ)

9 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 ห้องส้วม แบบ สปช. 601/ ขนาด 4 ที่นั่ง สร้างพ.ศ งบประมาณ 40,000 บาท อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง (ห้องส้วม)

10 ห้องส้วม แบบ สปช. 601/2542 ขนาด 4 ที่นั่ง
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 ห้องส้วม แบบ สปช. 601/ ขนาด 4 ที่นั่ง สร้างพ.ศ งบประมาณ 101,000 บาท อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง (ห้องส้วม)

11 ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 ลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา สร้างพ.ศ งบประมาณ 121,000 บาท ลานกีฬาอเนกประสงค์

12 ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30พิเศษ ความจุ 30 ลบ.ม.
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30พิเศษ ความจุ 30 ลบ.ม. สร้างพ.ศ งบประมาณ 35,000 บาท ถังเก็บน้ำ

13 ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30พิเศษ ความจุ 30 ลบ.ม.
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30พิเศษ ความจุ 30 ลบ.ม. สร้างพ.ศ งบประมาณ 35,000 บาท ถังเก็บน้ำ

14 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 กิจกรรมเด่นของโรงเรียน

15 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3

16 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3

17 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3

18 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียน

19 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 โครงงาน ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียน

20 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 ชิ้นงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียน

21 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 ชิ้นงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียน

22 โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3
โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3 ชิ้นงานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียน


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านม่วง อ.สะเดา จ.สงขลา สพท.สข.3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google